Zázračný obraz Panny Márie Guadalupskej

Nebolo to tak dávno, čo som písala o Pátrovi Piovi, kňazovi, ktorému sa zjavili stigmy a konal zázraky. Poznám samozrejme ďalšie veci z náboženstva, ktoré získali titul „zázračné“. Jedným z nich je aj obraz Panny Márie v Mexiku. Je to jeden z mojich najobľúbenejších „zázrakov“ alebo „záhad“, nazvite si to, ako chcete. Ako vlastne tento obraz vznikol? Kedy? Kde? Poďme sa najskôr pozrieť trochu do histórie, k mužovi menom Juan Diego, ktorý sa do Mexika dostal po jeho dobytí Španielmi.

V roku 1531 sa Diegovi zjavila Panna Mária, mladá dáma neskutočnej krásy. Tá mu mala povedať nasledujúce:

„Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby Mi tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí Ma ľúbia, ktorí ku Mne volajú, ktorí majú ku Mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.“

Diego zažil zjavenie Panny Márie neskôr znovu. Želala si, aby sa na vrchu Tepeyac, kde sa mu zjavila prvýkrát, postavila kaplnka. Diego sa rozhodol, že o tom povie biskupovi, no ten jeho slovám neveril. Panna Mária mu mala potom povedať, aby natrhal z vrchu Tepeyac kvety a doniesol ich biskupovi. Diego tak urobil. Napriek tomu, že bol december, na vrchu našiel nádherné červené ruže, ktoré akoby neboli z tohto sveta. Kyticu ruží si uložil do svojej zástery, nazývanej tilma. Keď prišiel k biskupovi, ten zhíkol od prekvapenia. Ale nemohli za to len krásne ruže, ale aj to, že na Diegovej tilme sa vytvoril obraz. Obraz krásnej dievčiny, obraz Panny Márie, s nádhernými, dych vyrážajúcimi farbami. O dva týždne neskôr preniesli obraz do novopostavenej kaplnky na vrchu Tepeyac.

 

Zápisy z Tlaxcaly, najmenšieho štátu Mexika:

„Rok 1531: Juanovi Diegovi sa zjavila milovaná Panna Guadalupská v Mexiku na Tepeyacu.                                    ,,Rok 1548: Zomrel Juan Diego, ktorému sa zjavila milovaná Pani Guadalupská v Mexiku.“

 

Toto bola história obrazu, ako, kde a kedy vznikol. No, o dlhé roky neskôr si uvedomujeme, že na tom obraze niečo nesedí. Vedci ho skúmali, a zistili naozaj zaujímavé veci.

Obraz sa dodnes nerozpadol. Visel v kaplnke, vo vlhku a v dyme zo sviečok, a bol vystavený miliónom dotykov či bozkov. Farby sú napriek tomu stále jasné. Naviac, bol namaľovaný na tilme, ktorá sa zvykne do dvadsiatich rokov rozpadnúť, ale ani to sa nestalo. Po mikroskopickom skúmaní sa na ňom nenašli ani žiadne stopy štetcom. Na zistenie pôvodu farieb boli použité rôzne prístroje, napríklad aj laser. No, to na čo prišli, všetkých prekvapilo (akoby tých prekvapení už nebolo dosť). Farby nemajú zemský pôvod, a okrem toho, nie sú na tilme a nedotýkajú sa jej, ale sú tesne nad ňou.

 

„Tento svätý obraz je zhotovený tak jedinečne a tak zázračne, že sme si istí, že každý, kto je len trochu vzdelaný v našom umení, pri pohľade naň hneď musí uznať, že je to nadprirodzený portrét.“

-Komisia mexických maliarov

 

V roku 1921 bola Katolícka cirkev prenasledovaná slobodomurármi. Tí položili pred obraz výbušninu. Výbuch zničil všetko naokolo, ale obraz zostal nedotknutý.

Podkladom je látka utkaná z vlákien agávy, ktorá vôbec nie je preparovaná. Udržanie látky a farieb na nej po takej dlhej dobe v dobrom stave je nevysvetliteľné! Na látke neboli po presvietení zistené žiadne predbežné kresby, ako to robievajú aj slávni maliari. Obraz bol zhotovený priamo a bez opráv. Nedajú sa zistiť žiadne ťahy štetcom! Použitá technika kladenia farieb je v dejinách maliarstva neznáma a nedá sa napodobniť. Ani pôvod farieb sa nedá zistiť. Na obraze niet farbív rastlinného, živočíšneho nerastného pôvodu. Farby na obraze sú stále živé.„

-Torcuato Luca de Tena, člen Kráľovskej španielskej akadémie vied

 

Po preskúmaní oka Panny Márie sa zistilo, že sa v ňom objavuje obraz postavy. Využila sa modernejšia technika, a po tom, čo v oku uvideli, zostali skúmajúci zarazení. V oku bolo nádherne vidieť celú scénu, keď Diego otváral svoju tilmu a ukazoval biskupovi červené ruže. Okrem Diega a biskupa tam bolo ešte ďalších 11 ľudí.  Nie je možné namaľovať takúto miniatúru. Jej sietnica navyše reaguje na svetlo ako ľudská.

Teplota tkaniny, na ktorej je obraz namaľovaný, je stále 36.6 stupňov, čo je teplota normálneho zdravého človeka. Pri použití fonendoskopu sa stal, aspoň podľa mňa, ten najväčší zázrak. Zreteľne bolo počuť údery srdca dieťaťa v maternici, presne 115 úderov za minútu.

 

Myslím, že je nám jasné, že obraz sa stal pútnickým miestom, ale nie len takým obyčajným, pretože je tým  najväčším mariánskym pútnickým miestom, a ročne ho navštívi okolo 20 miliónov ľudí. Miesto navštívil aj pápež Ján Pavol II. v roku 1979. Ale keďže mexická ústava zakazuje chodiť kňazom na ulici v sutane, musel zacvakať aj pokutu.

 

Zdroje:

https://modlitba.sk/?p=13996

https://www.svetlosveta.sk/svaty/zjavenie-panny-marie-v-guadalupe/

https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2017/12/tajomstvo-obrazu-panny-marie.html

 

About Author

0 Comment

Leave a comment