SNP-druhá tvár historickej udalosti

(Tento článok sa nemá nijakým spôsobom zastávať nemeckých vojakov, fašizmu či A. Hitlera. Ide v ňom o ukázanie tej druhej tváre SNP, o ktorej sa až tak často nehovorí. V tomto článku taktiež nechcem hádzať všetkých, či už to boli partizáni alebo niekto iný, do jedného vreca. Ide mi len o ukázanie tej negatívnej stránky SNP)

Tento článok vznikol za pomoci knihy od Petra B. Podolského s názvom Povstanie roku 1944-Bolo národné, slávne, užitočné? Keď som si túto knihu objednala,tak som sa na jej čítanie veľmi tešila, keďže väčšinou o SNP počúvam len samé chvály, aký malo veľký prínos, a ako náš slovenský národ obohatilo. Táto kniha mala ponúknuť trochu iný pohľad na túto udalosť, a to ma na nej práve najviac zaujalo. A musím povedať, že z veľa vecí, o ktorých som sa v knihe dočítala, som bola naozaj prekvapená. V tomto článku sa pokúsim o také „zhrnutie“ toho, čo ma najviac zaujalo a prekvapilo, ale samozrejme, ani zďaleka to nebude všetko z knihy. Odporúčam ju skutočne prečítať, pretože tento článok bude oproti tej knihe o dosť „skromnejší“.

Čísla SNP, ktoré sa spomínali úplne na začiatku, na strane číslo 5, boli už dosť zaujímavé. Slovenská republika mala na začiatku SNP okolo 2 750 000 obyvateľov, z toho približne 85% boli Slováci. A povstaleckú armádu tvorilo okolo 50 000-60 000 vojakov, partizánov bolo okolo 17 000, a aj z toho bolo len 10 000 Slovákov. Takže, bolo povstanie skutočne „národné“?

Mobilizácie boli dosť kruté. Mnohí ľudia odchádzali nedobrovoľne a s nechuťou, kvôli vyhrážkam a hroziacim trestom. Väčšina sa pripojila radšej k partizánom, pretože tí sľubovali viacej voľnosti, čo sa potom odzrkadlilo aj na tom, čo napísal G. Husák, ktorý bol členom predsedníctva SNR, a vyjadril sa o partizánskych táboroch ako o „brlohoch ožranstva a prostitúcie“. Mnohí z nich taktiež očakávali, že v partizánskych jednotkách dostanú napr. vyšší plat či nebudú musieť ani pracovať. 10.septembra v Kováčovej vyzval komisár Šagát pri nástupe jednotky tých, ktorí očakávajú dobrodružstvo alebo lúpenie, aby vystúpili. Vystúpila asi polovica Podľa veliteľa práporu A.Kordu sa vojaci pridávali k partizánom preto, aby mohli lúpiť, alebo aby si vybavili osobné účty.

Mnoho ľudí, ktorí odchádzali dobrovoľne, ani nevedeli, do čoho vlastne idú. Klamstvá povstaleckej propagandy ich prinútili k tomu, aby šli, napr. Prezident Tiso to nakázal, prezident Tiso to vedie, nemeckí vojaci vás všetkých zajmú a zabijú, alebo úryvok z časopisu Bojovník, ktorý vydávalo vedenie povstaleckej armády: ,,Zradcovská vláda povolala nemecké aj maďarské vojská, aby potrestala slovenský národ“ V časopise sa uvádzali aj ďalšie klamstvá, ako napríklad Nemci v Žiline z tankov ponúkali čokoládu, a potom ľudí postrieľali, ako Nemci ľudí postrieľali aj po odovzdaní zbraní, či ,,Naša posádka v Piešťanoch drží kasárne a pôsobí húževnate“ V skutočnosti opustili Piešťany týždeň pred uverejnením správy, pričom v nich zanechali lietadlá, ktoré potom Nemci využívali na potlačenie povstania.

Povstaleckí agitátori sa snažili obalamutiť ľudí, sľubovali im rýchle víťazstvo, vyhlasovali, že Nemci melú z posledného, a každú chvíľu sa musia vzdať. Velitelia delostreleckej batérie v Petržalke zase skúšali presviedčať vojakov, že povstanie má byť ľahké, krátke a víťazné.

Napriek týmto klamstvám sa väčšina Slovákov odmietla zapojiť do povstania, a ak sa aj ocitli na bojisku, tak z neho poväčšine utekali.

Okrem túžby po moci a peniazoch partizáni oslabovali povstanie, a odpudzovali Slovákov od jeho podpory. Najviac sťažností padlo na Jegorova, veliteľa I.Stalinovej brigády a jeho skupine. Sťažnosti pravidelne posielal náčelník štábu I.Štefánikovej brigády V. Chrapko. ,,Jeho bojovníci a velitelia lúpia obyvateľstvo, vyvolávajúc rozhorčenie ľudu…“ Podľa Úradného záznamu o zbojstvách a rabovaní slovenských partizánov, po evakuácii Žiaru nad Hronom  28. septembra vnikla do neho ,,partizánska banda, ktorá vyrabovala a zničila civilnému obyvateľstvu celý majetok…“ A.Rašla uvádza: ,,Sú sťažnosti na dôstojníkov 6.oddielu skupiny Makarov, a to: npor. Taratinova a npor. Hajdena, ktorí svojím chovaním a nemiernym pitím a nemorálnymi výčinmi znižujú morálku a bojovú zdatnosť celej skupiny….Partizánska skupina Jegorova akonáhle prišla do Blatnickej doliny, chodila údajne na rabovačku, vyrabovala potravné družstvo, poštu, obecnú pokladnicu…“ Občania v obci Valča si sami vyžiadali nemeckú ochranu, a bolo im pridelených 25 nemeckých vojakov na ochranu pred partizánmi.

Partizáni sa neštítili ani zabíjať nevinných ľudí. Existuje neuveriteľné množstvo prípadov, ktoré zabrali až 70 stránok knihy. Vraždené boli aj deti či tehotné ženy, dokonca sa zabíjali aj medzi sebou, keď súperili napríklad o post veliteľa, alebo zabíjali aj Židov, ktorí sa ukrývali. Odhaduje sa, že na konci povstania mali partizáni na svedomí 2 000 životov, z toho bolo veľké množstvo Slovákov a Nemcov, ktorí bývali falošne obvinení napr. z udavačstva, len aby ich mohli partizáni zabiť, a následne olúpiť. Pre svoju nenásytnosť dokázali vyrabovať aj dodávky Červeného kríža či fary. Veľké množstvo žien bolo partizánmi znásilnené, a zostali tak poznačené na celý život.

Partizáni vraždili aj nemeckých či maďarských vojakov, ktorých zajali, a zase umierali nevinní ľudia, Nemci totiž na odplatu vypaľovali domy či zabíjali ďalších ľudí. V knihe boli ale aj uvedené príklady, kedy ich od toho odhovoril kňaz či miestni obyvatelia.

Napriek tomu bývali partizáni po porážke Nemecka oslavovaní. Dokonca si veľké množstvo ľudí, ktorí ani neboli zapojení do povstania, tvorili falošné legitimácie s tým, že sú partizáni, aby napríklad dostali zadarmo nový byt.

Keby nebolo SNP, neumrelo by ani ďalších približne 10 000 Židov. Keď prebiehalo SNP, na územie Slovenska sa dostalo väčšie množstvo Nemcov, a aj tí Židia, ktorých sa dovtedy snažila slovenská vláda uchrániť, boli odvlečení.

 

Toto bol len taký čriepok z celej knihy, Kniha má 174 strán, na ktorých sú uvedené príklady, zdroje či odpovede na hlavné otázky ohľadne SNP=Bolo národné, slávne, užitočné?

 

Zdroje:

Peter B. Podolský-Povstanie roku 1944-Bolo národné, slávne, užitočné?

About Author

1 Comment

  • Richard
    Posted 8. mája 2020 0:58 0Likes

    Taktiež som čítal tu knihu a bol som zhrozený koľko zla sa udialo. Výborne stručne zhrnuté 🙂 Môj dedo bol taktiež v povstaní. A spomínal že tak ako bojovali proti Nemcom tak bojovali aj proti falošným partizánom.

Leave a comment