PUTINOV BLOG O II. SVETOVEJ VOJNE

  19. júna 2020 vyšiel v americkom časopise National Interest Putinov článok o druhej svetovej vojne. Nesie názov: Skutočné lekcie 75. výročia druhej svetovej vojny. Celý článok si môžete prečítať

tu

  Putin už v úvode jednoznačne dáva do popredia a vyzdvihuje Sovietsky Zväz, ktorý sa veľkou zásluhou pričinil o koniec druhej svetovej vojny (a nie začiatok, ako si dovolia tvrdiť rôzni historickí diletanti) a o porážku nacistického Nemecka.

  Putin spomína svojich rodičov; otca, ktorý išiel bojovať a brániť svoju vlasť, aj keď nemusel, matku, ktorá zázrakom prežila blokádu Leningradu, a dvojročného brata Viktora, ktorý zomrel.

  Na všetky obete, ktoré bránili svoju vlasť a prispeli k porážke nacizmu v Európe sa nemôže zabúdať. Nikdy. V Rusku si ctia sovietskych hrdinov Červenej armády a my si ctíme hrdinov a partizánov z SNP a nie prisluhovačov Slovenského štátu.

„Našou zodpovednosťou voči minulosti a budúcnosti je urobiť všetko pre to, aby sme zabránili opakovaniu strašných tragédií.“

  Bojím sa, že strašné tragédie sa môžu zopakovať, ak sa v Európe dostanú k moci nacionalisti a pravicoví extrémisti. Je to aj problém Slovenska. Myslím si, že Andrej Danko má úplnú pravdu, keď hovorí, že Mariána Kotlebu neprijmú ani na západe, tobôž nie v Kremli. S pravicovými extrémistami sa v Rusku nikto baviť nebude. Ani zo Slovenska, ani zo žiadneho iného štátu. Po poráže nacizmu a fašizmu si Európa mala jasne uvedomiť, že nacionalizmus v nej viac nemá miesto. A nepleťte si prosím vás, nacionalizmus s národnou hrdosťou. Nacionalizmus je veľmi tenký ľad na ceste k šovinizmu, ktorý vedie k vojne, no národnú hrdosť nikdy nestratíte, nikto vám ju nezoberie a môžete s ňou žiť aj v liberálnom štáte.

  Hovorí sa (skôr to hovoria pravicoví extrémisti), že Islam do Európy nepatrí. To isté hovorili aj nacisti o Židoch a vieme, ako to dopadlo. Netvrdím, že Islam do Európy patrí ale raz tu už je a treba sa s tým v medziach zákona naučiť žiť. Každý občan EÚ, bez ohľadu na náboženské vierovyznanie, má rovnaké práva a povinnosti ako ktorýkoľvek iný občan EÚ.

  Ďalej Putin prízvukuje, že je dôležité sa opierať o archívne materiály, svedectvá účastníkov a vylúčiť akékoľvek politizované a ideologické špekulácie. Ruský prezident zachádza do histórie a tvrdí, že príčiny vzniku druhej sv. vojny treba hľadať v rozhodnutiach prijatých po prvej sv. vojne. To je dôležité si uvedomiť, že po prvej svetovej vojne nenastal mier, ale prímerie. Nemecko bolo doslova olúpené. Olúpené, vyhladované a chudobné. A to je živná pôda pre nacionalistov a extrémizmus. Hranice nových európskych štátov boli stanovené viac-menej svojvoľne.

  A potom prišla Liga Národov (predchodca OSN). Medzinárodná organizácia, ktorá však nepočúvala výzvy ZSSR na vytvorenie rovnakého systému kolektívnej bezpečnosti. ČSR bolo rozdelené s úplným súhlasom Spoločnosti národov! Podľa archívnych materiálov, z ktorých cituje Putin, sa na tom podieľalo aj Poľsko. ZA ČSR SA V ROKU 1938 POSTAVIL IBA SOVIETSKY ZväZ!

Mníchovská dohoda ukázala Sovietskemu zväzu, že západné krajiny budú riešiť bezpečnostné otázky bez toho, aby vzali do úvahy jeho záujmy, a pri vhodnej príležitosti, že by mohli sformovať protisovietsky front.“

  Samozrejme, že Putin aj vyjadruje kritiku voči Stalinovým represáliám a odsudzuje ich. Ale na druhej strane, Stalin reálne chápal hrozby, akým ZSSR čelilo zvonka a advekvátne sa tomu postavil. Pakt Ribbentrop-Molotov – k tomu len toľko -> …“ V uznesení Najvyššej rady z 24. decembra 1989 boli tajné protokoly oficiálne odsúdené ako „akt osobnej moci“, ktorý nijak nevyjadruje „vôľu sovietskeho národa, ktorý za toto sprisahanie nenesie zodpovednosť“.
Ostatné štát by však najradšej zabudli na zmluvy, na ktorých sú podpísaní nacistickí a západní politici…“ – hovorí Putin.

  Rusko vyzýva všetky štáty na otvorenie svojich historických archívov, aby zaktivizovali tento proces a zverejnili doposiaľ nezverejnené dokumenty z vojnového obdobia, ako to v posledných rokoch urobilo Rusko. Rusko je v tomto naozaj transparentné.

…”hlavným faktorom, ktorý predurčil vzplanutie najväčšej tragédie v dejinách ľudstva, bol štátny egoizmus, zbabelosť, zhovievavosť voči silnejúcemu agresorovi, nepripravenosť politických elít na kompromis.
Preto nie je čestné tvrdiť, že dvojdňová návšteva nacistického ministra zahraničných vecí Ribbentropa v Moskve je hlavnou príčinou ktorá zrodila Druhú svetovú vojnu. Všetky vedúce štáty v tej či onej miere sú vinné za jej začiatok. Každý z nich robil nenapraviteľné chyby, domnievajúc sa sebaisto, že je možné prejsť ostatným cez rozum, zabezpečiť si jednostranné výhody alebo sa držať ďalej od hroziacej svetovej pohromy. A za takú krátkozrakosť, za odmietnutie vytvorenia systému kolektívnej bezpečnosti sa muselo zaplatiť miliónmi životov, obrovskými stratami.“

  Ďalej Putin jasne kritizuje rezolúciu EP prijatú 19. septembra 2019, kde EÚ priamočiare obvinila ZSSR aj Nemecko z rozpútania druhej sv. vojny bez akejkoľvek pripomienky na Mníchov. Aké cynické a pokrytecké!

V tejto súvislosti môžem zodpovedne vyhlásiť, že neexistujú žiadne archívne dokumenty, ktoré by potvrdili verziu o zámere ZSSR začať preventívnu vojnu proti Nemecku. Áno, sovietske vojenské vedenie sa pridŕžalo doktríny, že v prípade agresie sa Červená armáda rýchlo postaví na odpor nepriateľovi, bude pokračovať v útoku a viesť boje na nepriateľskom území. Takéto strategické plány však vôbec neznamenali úmysel zaútočiť na Nemecko ako prví“

  Toto je úryvok zo správy Medzinárodnej komisie pre repatriáciu z Nemecka na čele s Majským, vyhotovená vo februári 1945: „Počet „vojakodní“, ktoré Nemecko vynaložilo na sovietskom fronte prevyšuje to isté množstvo na iných spojeneckých frontoch minimálne desaťnásobne. Sovietsky front viazal na seba aj štyri pätiny nemeckých tankov a približne dve tretiny nemeckých lietadiel“. Celkovo na ZSSR pripadlo okolo 75 percent všetkého vojenského snaženia protihitlerovskej koalície. V rokoch vojny Červená armáda „zomlela“ 626 divízií krajín „osi“, z ktorých 508 bolo nemeckých.
28. apríla 1942 Roosevelt vo svojom prejave k americkému národu vyhlásil: „Ruské vojská zničili a naďalej ničia viac živej sily, lietadiel, tankov a diel nášho spoločného nepriateľa, než všetky ostatné zjednotené národy spolu“. Churchill v posolstve Stalinovi zo dňa 27. septembra 1944 písal, že „práve ruská armáda vytrhla črevá nemeckej vojenskej mašinérii…“.

  Z týchto dokumentov jasne vyplýva, že bol to práve Sovietsky Zväz, ktorý sa výraznou mierou zapríčinil o porážku nacizmu. Nie sú to len okrášlené a expresívne prifarbené slová, sú to fakty.

  Putin si samozrejme váži pomoc spojencov a vyjadruje im vďaku pri poskytovaní surovín, munície, potravín a techniky pre Červenú armádu.

Toto považujem za veľmi dôležité spomenúť:

  „Je tiež dôležité nezabudnúť na obrovskú materiálnu pomoc, ktorú Sovietsky zväz poskytoval oslobodeným krajinám pri odstraňovaní hrozby hladu, pri obnove hospodárstva a infraštruktúry. Robil to v čase, keď sa na tisíckach kilometrov od Brestu až po Moskvu a Volgu rozprestierali len zhoreniská. Napríklad v máji 1945 rakúska vláda požiadala ZSSR o potravinovú pomoc, pretože „nevedela v nasledujúcich siedmich týždňoch, až do novej úrody, poskytnúť svojmu obyvateľstvu jedlo“. Sovietske vedenie súhlasilo so zaslaním potravín, čo štátny kancelár dočasnej vlády Rakúskej republiky K. Renner označil za „záchranu …“, na ktorú „Rakúšania nikdy nezabudnú“.

  Rusi iným národom vždy pomáhali, bez ohľadu na to, či to boli kapitalisti alebo socialisti. A krásne to vidieť aj v súčasnosti v Corona kríze. Keď EÚ nerobila nič, Rusko už poslalo do Talianska a na Kubu svoje lietadlá s pomocou.

ZLOČINY NACISTICÝCH PRISLUHOVAČOV NEMAJÚ ŽIADNU PREMLČACIU LEHOTU!

  Týmto Putin narážal na akýchsi „pohrobkov“ fašizmu, ako boli napr. Bandera či Vlasov. A práve tým Vlasovcom chcú v Prahe v mestskej časti Řeporyje stavať pomníky. Konkrétne ich starosta Pavel Novotný, ktorý sa kvôli tomu dostal do sporu s ruskou ambasádou.

Pavel Novotný, starosta pražskej mestskej časti Řeporyje

 

Pražský starosta Novotný chce postaviť pomník vlasovcom, ktorí bojovali po boku nacistov

 

Ponúkam aj jedno zaujímavé video:

 

  Putin ďalej vyjadruje znepokojenie nad historickým revizioniznom, ktorý možno pozorovať na západe. Po druhej sv. vojne boli isté mierové konferencie, ktorých závery by sa nemali spochybňovať a práve rezultáty týchto konferencií nám zaručujú mier (Jalta, San Francisco).

  Právo veta v BR OSN – absolútne súhlasím s Putinom, že sa jedná o jedinú rozumnú alternatívu k priamemu stretu piatich najväčších krajín, víťazov druhej svetovej vojny. Okrem práva veta jedine týchto päť krajín (Rusko, USA, Čína, VB, Francúzsko) disponuje legálnymi jadrovými zbraňami (vrámci OSN).

  Najbližší summit Veľkej Päťky by sa mal zaoberať hlavne rozvojom kolektívnych zásad pri rozhodovaní o svetových záležitostiach (ja to chápem tak, aby USA už nerobila toho svetového policajta), o zachovaní mieru, o posilnení globálnej a regionálnej bezpečnosti, o kontrole strategických zbraní, o spoločnom boji proti terorizmu, extrémizmu a iným naliehavým hrozbám.

  „Niet pochýb o tom, že samit Ruska, Číny, Francúzska, USA a Veľkej Británie bude hrať dôležitú úlohu pri hľadaní spoločných odpovedí na súčasné výzvy a hrozby a ukáže, že všetci sme prívržencami ducha spojenectva, tých vysokých humanistických ideálov a hodnôt, za ktoré bojovali bok po boku naši otcovia a starí otcovia.“

(texty kurzívou sú doslovné citácie z Putinovho blogu. Zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/putin-napisal-clanok-druhej-svetovej-vojne/2203186#)

Zdroj titulného obrázku: https://www.hlavnydennik.sk/2019/12/24/putin-odmieta-tolerovat-klamstva-o-druhej-svetovej-vojne-jurij-rubcov/

About Author

1 Comment

 • Ander Kixa
  Posted 24. júna 2020 20:11 0Likes

  Čo sa týka 2. svetovej a Putinových boľševických blábolov, stačí jediná veta, ktorú po vojne povedal americký hrdina, generál G. S. Patton:
  Porazili sme nesprávneho nepriateľa.
  Onedlho záhadne zomrel…
  Takže tak, šesťcípy Davides

Leave a comment