Pripravte sa na nové celoeurópske dane! Brusel sa chystá zdaniť vaše prevody na účtoch či používanie plastov

EÚ chce dať z fondu obnovy členským štátom 2000 miliárd eur. To je pekné. Lenže únia tieto peniaze nemá. Musí si ich najprv požičať a potom splatiť. Na to, aby ich štátom mohla dnes jednou rukou veľkoryso (za svetla kamier) dať musí najprv pohľadať, od koho si ich zajtra (už bez svetla kamier) vyberie. Pro-liberálni europoslanci dali dnes vedeniu EÚ jasný pokyn – buď tie gigantické miliardy eur vyberie EÚ od vás všetkých priamo na novozavedených daniach (nové dane z plastov, finančných prevodov, atď.) alebo ich zaplatia štáty vo zvýšených poplatkoch do rozpočtu EÚ (čiže ich vyberú na daniach od vás oni). Ak má toto byť ten záchranný plán, tak ďakujeme pekne. Je to nezodpovednosť krížená s egoistickou hlúposťou! Takto si vedia pomôcť aj samotné štáty. Liberálnemu Bruselu ide len o to, aby túto krízu využil na posilnenie svojej moci nad štátmi. Proti tomuto strategickému nezmyslu hlasovali spomedzi Slovákov len Uhrík, Radačovský a Jurzyca. Technické detaily a linky sú v komentári. Nevzdávame to a bojujeme ďalej, za krásu nášho Slovenska!

Návrh schváleného uznesenia nájdete tu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_SK.html

Kritické sú najmä:

            * §9 – Europarlament vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ a Komisiu, aby prijali odvážne rozhodnutia týkajúce sa reformy systému vlastných zdrojov EÚ vrátane zavedenia koša nových vlastných zdrojov; potvrdzuje svoju pozíciu, ako sa uvádza v predbežnej správe o VFR, pokiaľ ide o zoznam potenciálnych kandidátov na nové vlastné zdroje: spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, zdaňovanie digitálnych služieb, daň z finančných transakcií, príjmy zo systému obchodovania s emisiami, príspevok z plastov a mechanizmus kompenzácie emisií uhlíka na hraniciach; opakuje svoje stanovisko v prospech zrušenia všetkých zliav a korekcií, zjednodušenia vlastného zdroja založeného na DPH a využívania pokút a poplatkov ako dodatočných príjmov do rozpočtu EÚ;

            * §10 – Europarlament varuje členské štáty, že ak nechcú prijať vytvorenie nových vlastných zdrojov, zabezpečenie životaschopného VFR nevyhnutne povedie k prijatiu ďalšieho zvýšenia ich priamych príspevkov z HND;

            * §11 – Europarlament žiada okamžité a trvalé zvýšenie stropu vlastných zdrojov s cieľom splniť potreby VFR a fondu pre obnovu a transformáciu a zohľadniť očakávaný pokles HND po recesii vyvolanej krízou;

            * §12 – Europarlament je odhodlaný namietať proti akémukoľvek pokusu ohroziť primerané financovanie budúceho VFR s cieľom zabezpečiť okamžité financovanie stratégie obnovy; žiada, aby sa plán ozdravenia začlenil do zvýšeného VFR, ktorý bude zahŕňať nové vlastné zdroje;

Zavádzanie nových európskych daní a vyvíjanie nátlaku na členské štáty, aby platili do EÚ viac, rezolútne odmietam.

O týchto paragrafoch sa hlasovalo samostatne. Výsledky hlasovanie nájdete od strany 291 ďalej tu:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-05-14-RCV_FR.pdf
[1]
Hlasovanie o celkovom uznesení je na strane 5 tu:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-05-15-RCV_FR.pdf

Osobne považujem za oveľa racionálnejší a triezvejší návrh skupiny poslancov z frakcie ID, ktorý som bol pripravený v hlasovaní podporiť, a ktorého znenie nájdete tu:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0156_SK.html. V ňom sa hovorí napríklad o tom, že žiadna inštitúcia EÚ nemá právo vyberať dane od občanov štátov, že štáty sú sami zodpovedné za svoje fiškálne politiky, a že EÚ by mala presmerovať financovanie z vonkajších zahraničných politík smerom k odstraňovaniu následkov COVID-19.

About Author

1 Comment

  • Stefan Jan
    Posted 16. mája 2020 16:35 0Likes

    Držím Vám palce p. Uhrík. Už dnes je zdanenie občanov na úrovni presahujúcej 50 % (dane + odvody) a po zavedení celoeurópskych daní sa ešte zvýši. Už budeme robiť iba tretinu roka na seba a zvyšok na štát, resp. superštát. Štát sa pritom tvári, že mi za moje dane poskytuje nejaké služby, ale to sú tie služby, o ktoré ja nemám záujem – napríklad preplácanie abortov. Nie som už najmladší, zažil som aj socializmus, čo nebol dobrý systém, ale mám veľké obavy, kam toto povedie.

Leave a comment