ochrancovia dobrých mravov

youtube vás ochráni a poradia. Preberajú zodpovednosť za vaše myslenie, vie čo je pre vás dobré.

môj obľúbený kanál strany LSNS je od 6. decembra zmazaný.

Ak lepšolidé z youtube vyhodnotí niekoho kanál, že šíri nenávistný obsah, zmažú ho. Ak teda budete natáčať video, kde sa vyjadríte nelichotivo na adresu liberálnych a progresívnych, obsah YouTube zmaže, aby ostatný neutrpeli ujmu tým,  že  budú počúvať také neprípustné informácie. Súdruhovia v počítam časom vydajú aj nejaký zákon na ochranu LGBT a iných pokrokových ľudí, aby sa o nich nemohlo ani nič negatívneho povedať. Smutné mi na tom pripadá len to, že množstvo ľudí s tým súhlasí a podporuje to.

 

About Author

11 Comments

Leave a comment