Je migrácii koniec?

Len v rokoch 2015 – 2016 hranice EU nelegálne prekročilo 2.3 milióna ľudí. V roku 2018 to bolo už len 150 114 ľudí. Na prvý pohľad sa zdá že je to na skvelej ceste. Nelegálna imigrácia klesá. Ľudia sú šťastní, nelegálna imigrácia sa zastavuje. To je pravda, pretože EU udeľuje azyl a tak sa ten počet znížil. Takže tých nelegálnych imigrantov už v štatistikách vedie ako azylantov alebo čakateľov na azyl aby sa počet nelegálnych imigrantov znížil. Podľa oficiálnych štatistík Európskeho parlamentu sa 58% nelegálnych imigrantov snažilo dostať do EU cez stredozemné more, 21 % cez Turecko – Grécky koridor, 11% cez západný balkán a zbytok cez ostatné cesty.

Mýtus o Sýrskych utečencoch.

V oficiálnom dokumente Európskeho parlamentu je zoznam top 15 národností nelegálnych migrantov za rok 2017. Ja dám zoznam top 5 z toho zoznamu. 1=1000

1.Sýria – 19

2.Nigéria – 18

3.Pobrežie slonoviny – 13

4. Guinea – 13

5. Maroko – 11

Európu zaplavujú imigranti z celej Afriky. Počet imigrantov zo Sýrie je dá sa povedať rovnaký utečencom z Nigérie.

V dokumente sa ďalej píše:

„By 2025,
only New Zealand and Ireland will still have growth in their working age population, as all other countries experience a severe decline. One way, amongst others, to counterbalance the decline or stagnation in population growth is to open legal channels to migration, and this calls for a global solution. There is also an urgent need to replace irregular migratory flows, which have caused so much suffering and extreme human rights violations, with legal channels for migration.“
V preklade to znamená, že populačnú krivku chcú vylepšiť legálnym dovozom migrantov.
Téme migrantov sa budem venovať aj v ďalšom pokračovaní.

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu

About Author

0 Comment

Leave a comment