JAK MARIAN MAGÁT LŽE O HOLOCAUSTU

 

 1. dubna se na této platformě objevil text bývalého kandidáta za ĽSNS Mariana Magáta. Text hrubým způsobem znevažuje holocaust a ohýbá pravdu. Nepřišla jsem debatovat na téma, jestli je tento člověk sympatizant s nacistickým hnutím, nechci a nebudu se snažit vyvolat konflikty. Věřím ve svobodu slova, kterou prosazují členové Kulturblogu, i když se s názory na této platformě neztotožňují. Věřím, že slečna Garčalová dostojí svému slibu, který pořád je na jejím instagramu. Navíc, určitě se nikdo neurazí, je zde článek plný omylů, navíc na hranici legality, tak proč mazat pár řádek od někoho, kdo jen vidí svět jinak?

Pojďme se tedy na problém s holocaustem podívat očima těch ,,prostitutek placených režimem“ zblízka.

Hned první lež se nachází v první větě. Je zde vzpomenuto, že se o této epidemii mlčí a že ohnula dějiny a systém. Ne. Nemlčí se o ní. Nevím, jestli někdo z mých potenciálních čtenářů někdy navštívil koncentrační tábor Osvětim. Já ano a doporučuji toto zvláštní místo navštívit každému. Ale k věci. Pan Magát má určitě pravdu v tom, že se v táborech šířily vši, blechy a ty přenášely tyfus a další nemoci, ze kterých měli nacisté strach. V článku je uvedena polopravda, že ty démonické vyhlazovací plynové komory nebyly využívány na vyhlazování menšin a ,,Untermenschen“, ale na desinfekci vězeňského oblečení. Ano. I takové prostory tam byly. Spolu s vyhlazovacími komorami.

Každý příchozí vězeň do tábora musel odevzdat své oblečení a cennosti. Na tohle vzpomíná v rozhovoru pro DVTV paní Zdenka Fantlová. Dívky, které se dostaly na pravou stranu (Pozn.: Její sestra měla jít do plynu. Zdenka ji ale strhla na svou stranu a měla obrovské štěstí, protože si toho nikdo nevšiml.), byly nuceny svléct se do spodního prádla a vydat dozorcům všechny své cennosti. V řadě několik míst před Zdenkou byla dívka se šperkem, který odmítla vydat. Dozorci ji zbili a odvlekli ji pryč. Už ji nikdy neviděli. Tehdy a ještě dlouho nevěděla, co s ní a s lidmi na levé straně udělali.

Vězni byli poté odvedeni do skutečných koupelen, kde byli umyti, ostříháni a oholeni. Dále jim nacisté vytetovali číslo, kterým se museli hlásit dozorcům. Mimochodem, i to má svůj důvod. Nacisté chtěli podlidem naznačit jejich postavení v nové době, které se rovnalo asi dobytku na porážce, případně jako dočasnou pracovní sílu. Každý, kdo si v Hitlerově Mein Kampfu nalistoval 11. kapitolu Národ a rasa si tohohle procesu tzv. dehumanizace všiml. Krásný příklad je na straně 159.

Proces holení se opakoval asi každé čtyři týdny, aby se eliminoval počet přenašečů nemocí. Na druhou stranu, vězeňská uniforma se prala asi dvakrát, maximálně třikrát za rok. Kromě tyfu se táborem šířily i jiné nemoci, například průjem. Noví vězni tak velmi často dostali od svých mrtvých předchůdců doslova pokálené mundury, protože na latríny chodili všichni vězni najednou, a to jen ráno a večer, výjimka byla v noci, kdy mohli, kdy se jim chtělo, ale často tak ztratili místo mezi až dvanácti vězni na své palandě.

 

Jako důkaz o vyhlazovacích komorách můžeme využít svědectví paní Hany Lustigové-Hnátové. Ta v rozhovoru pro stejnou televizi odpověděla na otázku ,,Kdy jste poprvé pochopila, co je to holocaust?“ následovně (čas 3:35):

,,V Osvětimi. V Terezíně se nám to zdálo strašný ve srovnání s domovem, ale když pak jsme pak přišli dál, zjistili jsme, že to bylo o hodně horší a už jsme věděli, co znamená ten kouř.“

 

Základy vyhlazovacích komor v Auschwitz Birkennau

  Paní Lustigová-Hnátová dále vzpomíná na logistiku v Terezíně a o tom, že už musela pracovat. V čase 4:50 vzpomíná, jak na umrličím vozíku tahali nejrůznější věci, včetně mrtvých:

,,…tak jsem si myslela, že že budu sto dní tahat umrličí vozík, to byla vlastně logistika v Terezíně, na umrličích vozících jsme tahali třeba prádlo  z prádelny nebo ňáký nářadí, nebo chleba a mrtvoly, ty vozili muži.“

Další výmysl se týká táborů jakožto sběrných míst pro Židy, kteří poté odcestují do Palestiny, což se mělo dít na základě tzv. Dohody Haavara.  Ano, tuto dohodu podepsali vrchní nacisté se Sionistickou Federací Německa a Anglo-Palestinskou Bankou, která patřila pod Jewish Agency, a ano, umožňovala Židům, hlavně sionistům legálně utéct do tzv. Povinné Palestiny. Má to ale to ,,ale“. Každý, kdo jen trochu zná politickou situaci na Blízkém východě ví, že tam žijí tři vzájemně se poměrně nesnášející náboženství: judaismus, křesťanství a islám. Všechna tato náboženství zde mají více méně svůj domov a žije zde velké množství ortodoxních vyznavačů od každé víry, což vede k nechápání těch druhých a tedy i ozbrojeným konfliktům. Palestina nebyla vůči Židům nikdy shovívavá a hned poté, co 14.5.1948 vznikl byl napaden okolními státy.

Dále dohoda nebyla ani tak od ušlechtilé velkorysosti nacistů k Židům, spíše měla zajistit zlepšení ekonomické situace po židovském bojkotu, který uspořádala NSDAP v roce 1933. Hitler tehdy potřeboval před světem vypadat jako ten kladný člověk, podobně jako když obsazoval Československo. Dohoda byla navíc kontroverzní, kritizovali ji jak sionisté, tak členové NSDAP.

Pan Magát dále zmínil výpověď jistého Russela Bartona, který nalezl spisy, podle kterých bylo v táboře dostatek jídla a léků. Poté je kus výpovědi pryč a ten samý člověk se poté zmíní, ,,že hlavním důvodem tohoto stavu v Belsenu byly choroby, obrovské přeplnění, nedostatečný pořádek v barácích a nedostatečné zásobování potravinami, vodou a léky.“ Narovinu řeknu, že neznám tu chybějící část výpovědi, ale minimálně si to v kontextu tohoto odstavce protiřečí.

Osvětim nikdy nebyl bombardovaný (hledala jsem si i tu konkrétní stránku a nic na ní nebylo), ostatně tohle je jedno z nejtřaskavějších témat druhé světové války: Měli Spojenci bombardovat Osvětim? O hrůzách za slavnou bránou z cihel unikly první zprávy již v roce 1944, dostaly se až k Churchillovi a Rooseveltovi. Také o nich vypráví Rudolf Vrba (1924-2006), který z Osvětimi utekl spolu s Alfredem Wetzlerem (1918-1988) a napsal o tom knihu Utekl jsem z Osvětimi. ,,Nějak jsme nepokládali za správné, že svět se dál točí, zatímco existuje Osvětim. Že se lidé smějí, žertují, pijí a milují, zatímco miliony umírají a my bojujeme o své životy,“ napsal.

Tohle ale není jediné svědectví z táborů smrti. Již zde zmiňovaná Fantlová, která mimo jiné přežila shromaždiště před koncentračním táborem Terezín, dále Osvětim a tábor Bergen-Belsen, kde mimo jiné dostala i tyfus, zde popisuje, jak nacisté ,,evakuovali“ vězně z táborů ven, aby je tam nenašly osvoboditelské armády. Pochodem smrti. Paní Fantlová na ně v rozhovoru pro DVTV vzpomíná takhle:

(čas 26:13): ,,Když  nás dovezli do Belsenu, to už byl únor ’45, a to bylo z Mauthausenu, co byl vlastně mužský lágr, abychom se tam dostaly, nevim, pořád nás někam převáželi, a jo, to bylo po pochodu smrti, to se tenkrát tak nejmenovalo, žádnej pochod smrti.

 • Vy jste zvládli ujít 400 kilometrů, pokud se nemýlím.

– ,,Jojojo ve východním Polsku, v nějaký takový vesnici byly stodoly a tam jsme měli kopat zákopy proti Rusům, a ti už šli z východu  a my jsme v těch šatech a bez bot a bez ponožek, nedrželo to na místě, stáli deset hodin a pak zpátky do toho bloku, zase po deseti, nebyly deky, dali nám papírové pytle na brambory, tak  jsme se do toho nasoukali, moc to nehřálo a dělalo to rámus a mezitím jsme si furt povídali o tom, jaký to bude, až se vrátíme domů.“

Další přeživší takového pochodu, Menachem Weinryb, vypráví o tom, jak nacisté zabíjeli své vězně cestou: ,,Lehli jsme si na poli a několik Němců se radilo, co mají dělat. Vrátili se s mnoha mladíky z Hitlerjugend a policisty z města. Všechny nás nahnali do velké sýpky. Poněvadž nás bylo pět až šest tisíc, stěna nevydržela tlak té lidské masy, zřítila se a mnohým se podařilo uprchnout. Němci pak polili stodolu benzinem a zapálili ji. Několik tisíc lidí přitom uhořelo zaživa.“

Tohle se dělo na trase Osvětim -> Mauthausen ->  Ravensbruck ->  Buchenwald. Cesta trvala 9 dní a z asi 60 000 lidí ji nepřežilo 15 000. Vězni byli vyhnáni z baráků v noci za mrazné zimy. Cestovalo se vlakem i pěšky. Podle dobových vzpomínek esesákům jako záminka k zastřelení stačí, když se někdo lehce vykloní z vagonu nebo když si hladoví vězni snaží ve stanici nabrat sníh k jídlu. Mrtví končí často na kolejích nebo v posledním vagonu. Při pěším, několikastokilometrovém pochodu znamená pád v lepším případě ,,jen“ seřvání od dozorce, pokud se ale nezvládne postavit, je zastřelen. Obecně, jakýkoli projev odporu se nepřiměřeně trestá. Podle historičky Malé byly silnice pod často bosýma nohama vězňů sníh nasáklý krví a příkopy plné zastřelených. Ve vesnicích byly hromady lidských těl z okolí.

Další svědectví z pěšího pochodu je od Rudolfa Rybky. ,,Když někdo cestou uklouzl nebo vystoupil z řady, chtěje si upravit dřevák na noze, byl zastřelen nebo ubit pažbou pušky.“

Ano, Nordhausen byl bombardován. Nordhausen ale nebyl koncentrační tábor, to bylo město, poblíž kterého stál Mittelbau-Dora. Byl založen na konci srpna 1943 jako pobočný tábor Buchenwald, později byl přeměněn na samostatný tábor. Jeho úkolem bylo vyrábět Agregat 4 a letounových střel V-1. Za rok a půl jím prošlo kolem 60 000 vězňů, asi třetina v něm zemřela. Než zde začalo fungovat krematorium, bylo odsud do Buchenwaldu převezeno 2 939 mrtvých na spálení a několik transportů naprosto vyčerpaných vězňů k fyzické likvidaci do táborů Bergen-Belsen a Lublin.

 1. dubna 1945 vybombardovali Spojenci Nordhausen. Ano, skutečně přitom byli zabiti i mnozí vězni. Hned nato ale přišla evakuace v podobě pochodu smrti směrem na Bergen-Belsen a Sachsenhausen, a jsme zase tam, kde jsme byli. Pochody smrti, které zabíjely daleko více než bombardování.

A nyní k teplotě na uvolnění kyanidu. Existuje věc zvaná topení. Navíc, když naženete do malého prostoru velké množství lidí, zvýší se teplota, protože (nejen) lidské tělo vytváří svou činností ztrátové teplo. To je fyzika osmé třídy na základní škole. Taky se dalo topit teplem z krematoria.

Himmlerův podle Magáta velmi shovívavý postoj k Židům okomentuji asi takto: ,,S antisemitismem je to jako s odvšivením. To není věc světového názoru, když se zbavíme vší. To je otázka čistoty. Brzy budeme odvšiveni.“ To jsou jeho slova ze čtyřicátého třetího roku. A to není všechno. Důsledkem těchto a dalších pohrdavých slov na adresu Romů, Židů, homosexuálů, komunistů Slovanů a nemocných lidí vzniká v Dachau první koncentrační tábor pod jeho vedením. To se stalo v roce 1933. Z počátku jsou zde političtí odpůrci režimu a příslušníci LGBTQ komunity.  ,,Koncentrační tábor je jistě ostré a přísné opatření. Tvrdá práce vytvářející nové hodnoty, způsob života řídící se přesnými pravidly, nebývalá čistota v bydlení i v tělesné hygieně, bezvadné jídlo… to jsou metody výchovy.“ Těmito lžemi krmí Himmler veřejnost. Židy se tábor naplní až začátkem války. Ale de facto, Himmler měl v jednom pravdu. Pokud člověk pracuje tak tvrdě při takovém kalorickém deficitu, opravdu se mu změní hodnoty. Místo toho, aby řešil, co si dá k jídlu, si vezme cokoli s jediným zoufalým přáním: zůstat naživu.

(Mimochodem, teď naprosto mimo téma holocaustu: všimli jste si někdy, jak jsou si dvě (h)různé ideologie, jako je komunismus a nacismus, velmi podobné? Kupříkladu právě Himmler, který říká, jak poctivá a tvrdá práce vytváří hodnoty. Nacisté také měli na svých lágrech nápisy Arbeit macht frei, práce osvobozuje. Něco velmi podobného měli na svých lágrech i komunisté, celý komunismus je vlastně o tvrdé práci dělnictva a ještě nedávno měla jedna nejmenovaná česká komunistická kandidátka na volebním bilboardu něco velmi podobného, co řekl Himmle. I komunisté skončili v táborech u nacistů, jak je zde několikrát zmíněno. Ironické, že?)

Mimochodem, váleční zločinci jen málokdy řeknou ,,Jo, zabíjeli              jsme lidi podle vlastního úsudku, ty komory byly vyhlazovací…“Logicky řekli evakuace a západní propaganda, málokdo se i v civilním životě přizná ke zločinu.

V následujících řádcích se objevuje jedna z mála pravd celého článku. Ano, Sověti, podobně jako každá jiná armáda, znásilňovala. Jen ve Vídni bylo znásilněných víc jak 87 tis. žen Rudou armádou. V letech 1945-46 se v okupovaném Německu narodilo 150-200 tis. ,,ruských“ (nemanželských) dětí. Osvobození ČSR krásně popisuje i film Želary.

Bohužel, asi jediná pravda v textu je hned vzápětí přebita názorem, že holocaust se dnes nesmí kriticky zkoumat. Blbost. Samozřejmě že dá, dokonce by měl. Pokud ale ukončíte průzkum tvzením, že holocaust je pohádka Spojenců, někde se stala chyba. O větě, že demokracie si to vynucuje zákonem se rozpovídám v dalším článku, kterým opět hodlám reagovat na druhý článek pana Magáta.

Suma sumárum, holocaust se udál. Existují fotografie.

A nyní se obracím na autora tohoto článku. Pane Magáte, tento článek mi přeci jen něco dal a naučil. Děkuji, že jste mě těmito články donutil hledat si informace jak v knihách a časopisech, na internetu, ale třeba i konzultací s historiky. Poslouchala jsem rozhovory přeživších, čerpala jsem ze vzpomínek z exkurze do Osvětimi. Děkuji, že jste mě to naučil a donutil mě dělat něco smysluplného v těchto nelehkých časech. Jen ten váš článek prosím nevydávejte za pravdu, existují totiž lidé, co tomu věří. Myslím, že společnost, která věří lžím, propagandě a dalším nepravdám  a výmyslům je na cestě k záhubě. Historie nám to ukázala minimálně dvakrát.

Pro všechny popírače: popírání holocaustu je v ČR i v SR trestné. Český zákon:

 § 405Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Slovenský zákon:

Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Ještě než uzavřu tento nepochybně vyčerpávající článek, obrátím se na celou společnost, na všechny, co tohle dočetli celé. V době, co píšu tyto řádky, je středa 13. května 2020, tedy 75 let, pět dnů a asi 22 hodin od konce nejničivější a nejděsivější války lidstva v Evropě. Ptám se vás všech, ptám se vás jako vyspělé, demokratické společnosti, bez ohledu na to, že moje země byla protektorát a Slovensko jen vazal nacistického Německa, se ptám vás jakožto Spojenců:

Jak si vůbec můžeme dovolit chvástat se tvrzením, jak jsme porazili nacismus a fašismus?! Jak je možné, že v těchto výročních dnech jsme nadšeni vítězstvím, když pořád existují články, na které reaguji? Jak strašně hloupí a slepí jsme, že si nevšímáme?

Boj s těmito jedy společnosti, jejichž úkolem je trávit a rozkládat nás na jednotlivé menšiny, jako jsou nacismus, fašismus a komunismus, je specifický tím, že není nikdy u konce, tzn. nikdy není zcela vyhrán. Prosím, nezapomeňme na to a splňme přání paní Lustigové-Hnátové, aby se z nás stali dobří lidé na správné straně dějin.

Je mi jasné, že jsou lidé, co nepřesvědčím a že jsem nevzpomenula všechny důkazy, ale věřím, že tohle nebyl výkřik do moře hluchoty a že s tím jako společnost něco uděláme. Jestli tento článek rozproudí diskusi, udělala jsem to nejlepší, co se dalo.

Děkuji.

ZDROJE:

Rozhovor pro DVTV s paní Hanou Lustigovou-Hnátovou

https://video.aktualne.cz/dvtv/koncentrak-ve-mne-zustal-v-noci-kricim-clovek-musel-mit-vuli/r~9859c9e06da111e9ab10ac1f6b220ee8/

Rozhovor pro DVTV s paní Zdenkou Fantlovou https://video.aktualne.cz/dvtv/fantlova-nevedeli-jsme-proc-nas-v-osvetimi-rozdelili-potom-m/r~20ff07b081a511e6a3e5002590604f2e/

Časopis History Revue, číslo 1/2013, zejména článek 6 šílených vizí Heindricha Himmlera (strana 66)

Časopis History Revue, číslo 3/2014, článek Tři nacistické pochody smrti (strana 30)

Spoustu informací vám řeknou průvodci v koncentračním táboře Osvětim, http://www.auschwitz.org/

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3034480-moralne-obtizne-rozhodovani-dokument-se-zabyva-otazkou-mozneho-bombardovani-osvetimi

http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/01/050126_auschwitz_bomb_pckg.shtml

Kniha Mein Kampf, zejména kapitola Národ a rasa

https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement (tento článek mi doporučil vědecký historik Daniel Baránek

https://www.jewishmuseum.cz/adresar-organizacni-struktury/14/

Veškeré kontakty k muzeu zde:

https://www.jewishmuseum.cz/adresar-organizacni-struktury/10/

Pro konkrétnější informace od dvou profesionálních historiků si zajděte sem:

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-na-kulturblogu-klame-a-zavadza?_ga=2.134802545.1429815399.1589914530-39221765.1589914530

Veškeré obrázky jsou moje vlastní.

Tento text nemá nic společného s Američany, propagandou, levicovým extremismem nebo ,,liberálním fašismem“. Článek jsem napsala čistě z vlastní iniciativy a nikdo mi za něj nedal ani haléř.

 

 

 

 

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853

About Author

20 Comments

 • Marian Magat
  Posted 4. júna 2020 23:16 0Likes

  Keby som mal reagovať na všetky nezmysli v tomto blogu, musel by som opäť stráviť celý deň písaním, ale počkajte si už na moju knihu :). Avšak zareagujem len v rýchlosti na nezmysel, ktorý asi do liberálnych hlavičiek ide len ťažko. Kyanovodík sa vyparuje len pri bode varu, čo je teplota 25,7 °C, nie pri teplote topenia. I kretén so špeciálnou školou musí totiž pochopiť, že keď sa niečo topí, nevyparuje sa to, ale topí. To znamená, že sa mení z pevného skupenstva na kvapalné (základy chémie by neboli na škodu). Bod varu je bod vyparovania (kedy sa kvapalné skupenstvo mení na plynné). Navyše kyanovodík je vysoko explozívny, preto by som miestnu znalkyňu poprosil, aby vysvetlila, ako je možné, že hneď vo vedľajšej miestnosti mali páliť telá. (Oheň + plyn = výbuch)

 • Marian Magat
  Posted 4. júna 2020 23:20 0Likes

  Ďalej by som teda miestnu znalkyňu poprosil o vysvetlenie, ako Nemci vykúrili tieto priestory, keď svedkovia tvrdia, že boli diery v strope, cez ktorý mali hádzať granulát dnu. Ono totiž teplo stúpa na povrch. Bolo teda hlavne na jar, jeseň a v zime pozerať proces vykurovania s dierami v strope. Ale tu sa asi odpovede nedočkáme 🙂

  • Magdalena Raszkova
   Posted 5. júna 2020 16:25 0Likes

   Zdravím, v prvé řadě vyjádřím nefalšovanou radost nad tím, že jste věnoval svůj nepochybně cenný čas mé práci a doufám, že ji dočetl celou a ne jen titulek. Odpověď na vaši otáku je v článku, doporučuji tu pasáž přelouskat znovu. Správně uvádíte, že kyanovodík se vypařuje cca při teplotě 25,7 °C. Není problém zatopit na takovou teplotu, i když pravda, nejspíše to nešlo v tuhém mrazu v zimě, ale v létě to šlo nepochybně bez topení. Navíc, když se oháníte vašimi skvělými znalostmi chemie, nepochybně víte také to, co jsem uvedla v článku, tj. že lidské tělo produkuje teplo a z vlastních, velmi bohatých zkušeností, které máte jistě i vy moc dobře vím, jaké horko je v místnosti cca 50krát 20, když se do ní nacpe minimálně 150 lidí. Pokud chcete dlaší debatu v tomhle směru, ráda vám pošlu fotografii toho, co o holocaustu říká má učebnice dějepisu z deváté třídy.
   A pokud jde o krematoria, opět vás odkazuji na stránky Osvětimi
   http://www.auschwitz.org/
   a doporučuji vám návštěvu hned, jak jen to bude možné. Nejsem si zcela jistá, jestli po Březince provázejí průvodci (provedl nás náš dějepisář), ale po jedničče provázejí průvodci a minimálně dva mluví i česky, s radostí nabídnu kontakty na ně. Krematoria nebyla hned vedle komor, ale teplo se dal vézt topením. Nacisté ale ke konci války zahlazovali důkazy. Mimochodem, v Jedničce jsou jednotlivým národům, jejichž příslušníci zde padli, věnovány domy, kde nocovali vězni. Pokud si pmatuju správně, my máme společný dům a pokud ne, vy tam jeden také máte.
   Vaše konzervativní hlavička nepochybně zvládne pojmout všechny informace, které se dozvíte. O plivání na liberalismus se rozpovídám v dalším článku.
   Je vám zcela jasné, že se s vámi v ničem neshoduji, ale bez jakékoli osobní zaujatosti, nedejbože zášti vám musím zcela přátelsky doporučit, abyste tu knihu radši nepsal. Vzhledem k tomu, že naše zákony o holocaustu si jsou velmi podobné předpokládám, že proti vám bude veden velmi podobný postup jako proti Pavlu Kamasovi, který vydal knihu Jedovatá houba a ještě tuším Projevy nebo tak něco. Mimochodem, objevil se i v jedné relaci Kulturblogu. Myslím, že čelil žalobě a kniha se nesmí prodávat jakožto nebezpečná literatura s antisemickým podtextem, navíc byla určena dětem. Dále bych doporučila projít si spor s Davidem Irwingem, podle Historywebu, který jsem zmínila v článku používáte jeho již staré a vyvrácené hoaxy. Soud ho uznal vinným a uvedl, že záměrně překrucuje realitu.
   Věřím, že po odborném studiu vám dojde, že jste nepsal pravdu. V příštím článku nadnesu vaši tezi ddemokracie jaožto totalitního režimu.
   Přeji hezký den, Raszková.

 • Stefan Jan
  Posted 5. júna 2020 17:58 0Likes

  Pani Raszková, fotografia, ktorú ste vložili do článku som upravil tak, aby sa na nej dalo niečo rozpoznať, pretože tá, ktorá je tam vložená, je tmavá a nemá žiadnu informačnú hodnotu. Problém je v tom, že to neviem takto do komentáru vložiť. Prípadne by som Vám ju poslal na mail.

 • Ander Kixa
  Posted 6. júna 2020 12:44 0Likes

  Prečítal som ten článok zo zvedavosti, aj keď som dopredu dobre vedel, čo asi tak môže na túto tému napísať židovka.
  Nenašiel som bohužiaľ žiadny dôkaz a už niekoľko rokov sa nádejám, že nájdem nejaký dôkaz, ktorý vyvráti Fleischhauerov znalecký posudok na údajné plynové komory.
  Židovský svedok holokaustu je pred každým nezávislým súdom kvalifikovaný ako zaujatý svedok. Opakujem: pred nezávislým súdom.
  Stačí použiť matematiku 4. ročníka ZŠ. Alebo si len na chvíľu predstaviť tú absurditu, že za rok a pol na jednom ohradenom pozemku zavraždili a spálili, či iným spôsobom nechali zmiznúť viac ľudí, ako má dnes celé Slovensko!!!! Resp. vyše dvojnásobok všetkého vtedajšieho obyvateľstva Slovenska. Nechápem, že niekto je schopný úprimne uveriť teórii o 6 miliónoch.

 • Ander Kixa
  Posted 6. júna 2020 12:50 0Likes

  Raszková, trestať za odhaľovanie pravdy, to by sa ti páčilo, že? A ideálne tak, ako to káže ten váš pošahaný zvrátený Talmud.
  Magát sa vás nebojí. Čím viac ho budete ťahať po súdoch, tým viac sa vám bude smiať do tých vašich “prolhaných nenávistných xychtů” podobne ako PÁN Kamas. Pán s veľkým P.

 • Mstivoj
  Posted 6. júna 2020 14:14 0Likes

  „Suma sumárum, holocaust se udál. Existují fotografie.“ LOL

  • Ander Kixa
   Posted 7. júna 2020 8:44 0Likes

   Už sa teším, ako v najbližšom článku faktami vyvráti Fleischhauerov znalecký posudok o plynových komorách a krematóriách. Má vynikajúcu príležitosť spraviť niečo prevratné, čo sa ešte nikomu nepodarilo.

 • Davidés
  Posted 6. júna 2020 19:13 0Likes

  Výborný článok, Magdaléna, len tak ďalej 😉 Nemusíte sa vôbec báť týchto našich slovenských zatúlaných ovečiek, ktoré si vo voľnom čase šijú gardistické uniformy alebo sa snažia vymyslieť čo najväčšiu blbosť. Pravda je len jedna. Holokaust sa stal presne tak, ako je to všade na svete verejne prezentované a zdokumentované. Snažiť sa to nejakým spôsobom vyvrátiť, hocijaký aspekt holokaustu, či už čísla, alebo konkrétne vyhladzovacie postupy, je rovnaká blbosť, ako sa snažiť dokázať, že Američania nepristáli na Mesiaci. Sú to konšpiračné teórie, a navyše tieto o holokauste sú aj (chvalabohu) u nás a v ČR, ako správne Magdalena poukázala, trestné.

  Verím tomu, že raz nastane deň, keď budú ľudia ako Magát a spol. za svoje hanobné reči právoplatne potrestaní, aspoň by sa možno konečne spamätali. Alebo nech sa odsťahujú do USA, keď tak veľmi túžia po tej slobode slova – v USA máte neobmedzenú slobodu slova a môžete si tam kľudne aj založiť neonacistickú stranu alebo Hlinkove gardy a pochodovať si volakde v Pittsburgu napríklad. Ale na SR nie. Určite nie v civilizovanej Európe.

  Práve v takýchto chvíľach, pri čítaní takýchto dehonestujúcich nezmyslov, aké si títo zblúdilci len dokážu vymyslieť, sa normálne hanbím za to, že som Slovák… Je to hanba a potupa pre celé Slovensko.

  Držte sa, Magdaléna, a nedajte sa odradiť od písania ďalších hodnotných článkov!

  • Magdalena Raszkova
   Posted 6. júna 2020 23:36 0Likes

   Amen, tesat do kamene! Jsem skutečně velmi nadšená vaší pozitivní recenzí. Pokud by se opravdu našli lidé jako vy, bude mi dělat radost psaní těchto článků! ❤

  • Mstivoj
   Posted 24. júna 2020 15:03 0Likes

   A v com je tento clanok akoze hodnotny? Uz v nadpise uplne zbytocne (ucelovo?) osocuje M. Magata, a okrem toho, su v nom uvedene len subjektivne dojmy autorky a nikde v nom nenajdete jasnu argumentaciu, ktora vyvracia tvrdenia M. Magata alebo revizionistov ako takych.
   Vam clanok vyhovuje, pretoze vas utvrdzuje vo vasej bubline a umoznuje vam pozu internetoveho „ritiera na bielom koni“, ktory brani „utlacane“ ziena.

   A sudruzka Magdalena by s mala nastudovat pojmy, pretoze pojem recenzia recenzia predstavuje posudok umeleckeho, vedeckeho ap. diela a nie povrchne lezenie do zadku. 🙂

 • Ander Kixa
  Posted 6. júna 2020 19:34 0Likes

  Hanba je, že neokrôchaní zmrdi ako ty majú dovolené verejne prezentovať svoje zvrátené nepodložené fabulácie a domnienky. Zr iné budeš na výplatnej listine niektorej mimovládky, či viacerých. V normálnej zdravej spoločnosti by duševní mrzáci ako ty boli denne vystavovaní posmechu.

  • Magdalena Raszkova
   Posted 6. júna 2020 23:39 0Likes

   Čekala jsem, kdy mě bude platit Soros. Víš, já nejsem prodejná. Kdyby chtěl kdokoli ovládnout svět liberálními názory, určitě si zaplatí random holku, která napsala článek z veřejně dostupných informací v knihách a na netu. Jo, to dává smysl. 👌

 • Heinrich Willhelm
  Posted 7. júna 2020 10:45 0Likes

  Pani Magdalena Razskova, pokúsim sa stručne a postupne vyjadriť k Vášmu članku ktorý sa tvári že ma niečo dokazovať, ale vskutočnosti používa rôzne argumentačné klamy a ingoruje iste závažnejšie skutočnosti a fyzické dôkazy a je to v podstate nič nové a stále o tom istom.

  Vaša prvá časť a dalo by sa povedať, že gro celého članku je jednoducho postavená na akýchsi svedectvách konkretnych ľuďoch. Ako už bolo spomuenuté uživatelom vyššie svedectvá nezaujatý súd bude vždy brať za zaujaté a to neplatí len v pripade holokaustu, ale na každom súdnom pojednavaní je svedectvo považované za najmenej dôveryhodný dôkaz v porovnaní s fyzickými, foreznymi dôkazmi a dokumentami. Svedectvo je len subjektívny názor niekoho a je úplne nemyslitelné aby len na základe svedectva bol niekto odsúdený trebars za vraždu, kradež alebo iný delikt.

  Ale dobre, keď už chcete staviať Vašu argumentaciu na svedectvách prečo neberete do úvahy aj napríklad tieto svedectvá https://www.bitchute.com/video/q1AfiXVVEyVP/ (odporučam cca od 7 minuty). Svedkovia uvádzajú, že v tábore mali kino, divadlo, mohli sa aktivne zapájať do športových podujatí, dokonca tam mali aj nevestinec . Okrem ineho keď už ste boli v tom Osvientime, videli ste aj ten bazén? Ja áno, lebo som tam tiež bol tak isto som tam videl aj tú udajnú plynovú komoru (ktorá bola prestavana ako to v rozhovore s Davidom Coleom priznal riaditel tábora Osvientim dr Piper) a som videl drevené dvere otvarajuc sa do vnútra (naozaj zaujimavý dizajn plynovej komory, hodný tak retarda). Ale vráťme sa späť k svedectvám. Okrem týchto existujú aj tzv absurdné (miestami až komické) svedectvá ktoré boli použite pri rôznych súdnych procesoch. Odcitujem ich tu a dole uvedeim zdroje:

  dítě přeživší šest zplynování v neexistující plynové komoře;648
  • žena přeživší tři plynování, protože nacistům pokaždé došel plyn;649
  • historka o medvědovi a orlovi v kleci, požírajících jednoho Žida denně;650
  • gejzíry krve tryskající z masových hrobů;651
  • vytryskující a vybuchující masové hroby;652
  • mýdlo vyráběné z lidského tuku, označované „RIF“ – „Reine Juden Seife“ (čisté židovské mýdlo), slavnostní pohřby mýdla;653
  •SS v krematoriu dělali klobásy z lidského masa („RIW“ – „Reine Juden Wurst“?);654
  • stínítka, desky knih, řidičské rukavice pro důstojníky SS, sedla, rajtky, domácí pan-tofle a dámské kabelky z lidské kůže;655
  • pornografické obrázky na plátnech z lidské kůže;656
  • mumifikované lidské palce používané jako vypínače osvětlení v domě Ilse Kochové, manželky velitele koncentračního tábora Buchenwald;657
  • produkce scvrklých hlav z mrtvol vězňů;658
  • kyselá nebo horkovodní lázeň k očištění lidských koster;659
  • svaly odřezané z nohou popravených vězňů se stahovaly tak silně, že kbelíky poska-kovaly;660
  • SS-man házející děti do vzduchu, které střílel jako letící terče, přičemž jeho devítiletá dcera tleskala a křičela: „Papa, udělej to ještě, udělej to ještě, papa!“;661
  • židovské děti používané Hitlerjugend jako cvičné terče;662
  • vagony sjíždějící z kopečka do podzemního krematoria v Osvětimi (nic takového neexistovalo);663
  • nucení vězňů čistit schody jejich olizováním a sbírat odpadky ústy;664
  • injekce do očí vězňů za účelem změny jejich barvy;665
  • umělé oplodňování žen v Osvětimi a pak jejich plynování;666
  • mučení lidí ve speciálních „mučících bednách“ vyráběných Kruppem;667
  • mučení lidí střelbou dřevěnými kulkami, aby je přinutili mluvit;668
  • bití lidí speciálními stroji na výprask;669
  • zabíjení pitím tekutého kyanovodíku podávaného ve sklenici (kyanovodík se rychle odpařuje a ohrozil by i toho, kdo by ho do hypotetické sklenice naléval);670
  zabíjení lidí otrávenými nealkoholickými nápoji;671
  • masové vyhlazování vysokým napětím v obřích podzemních místnostech;672
  • zabití 20 000 Židů atomovou bombou;673
  • zabíjení v komorách vakuem, horkou párou nebo chlórem;674
  • masové vraždění v horkoparní komoře;675
  • masové vraždění kácením stromů: přinucení lidí vylézt na stromy a pak jejich pokácení;676
  • zabití chlapce donucením sníst písek;677
  • plynování sovětských válečných zajatců v lomu;678
  • pojízdná plynová komora v Treblince, vyklápějící oběti přímo do spalovacích jam; jedovatý plyn se zpožděným účinkem, díky kterému mohly oběti z plynové komory samy dojít k masovým hrobům;679
  • rychle postavitelné mobilní plynovací boudy;680
  • ubíjení lidí k smrti a následné pitvy za účelem zjištění příčiny úmrtí;681
  • zavádění cyklonu B do plynových komor v Osvětimi sprchovými hlavicemi nebo z tlakových láhví;682
  • popravy elektřinou na dopravním pásu;683
  • rozmašírování lidských mozků pedály poháněným strojem a současné poslouchání rádia;684
  • spalování těl ve vysokých pecích;685
  • spalování těl bez jakéhokoliv paliva;686
  • sbírání vroucího lidského tuku z ohně při spalování pod širým nebem;687
  • masové hroby se statisíci těl, odstraněné beze stopy během několika týdnů, skutečně zázračná ukázka německé improvizace;688
  • zabití 840 000 ruských válečných zajatců v Sachsenhausenu a spálení těl ve 4 mobil-ních pecích;689
  • likvidace mrtvol odstřelem, tj. vyhozením do vzduchu;690
  • cyklistické závody SS v plynové komoře v Březince;691
  • SS-man z lítosti nad úplně cizími lidmi – židovskou matkou a jejím dítětem – v poslední sekundě dobrovolně skočil do plynové komory, aby zemřel s nimi;692
  • modrý opar po plynování kyanovodíkem (který je bezbarvý);693
  • zpívání státních hymen a komunistické internacionály oběťmi v plynové komoře; evidentně komunistická propaganda hrůz;694
  • dvanáctiletý chlapec pronášející k ostatním dětem před „zplynováním“ působivou a hrdinskou řeč;695
  • plnění úst obětí cementem, aby jim zabránili zpívat vlastenecké nebo komunistické písně.696

  Moja otázka je veríte aj týmto svedectvám? Ak nie tak prečo týmto nie a iným áno. Neni toto len obyčajný tzv. cherry picking z vašej strany?

  Ale pokračujme. Ďalej zmieňujete dohodu havara a tvrdíte, že citujem:

  „Má to ale to ,,ale“. Každý, kdo jen trochu zná politickou situaci na Blízkém východě ví, že tam žijí tři vzájemně se poměrně nesnášející náboženství: judaismus, křesťanství a islám. Všechna tato náboženství zde mají více méně svůj domov a žije zde velké množství ortodoxních vyznavačů od každé víry, což vede k nechápání těch druhých a tedy i ozbrojeným konfliktům. „

  Čo tým vlastne chcete povedať? Zato že židia majú niekde s niekým problém tak ich tam radšej neposielajme aby sme neurazili ich utlocitné dušičky? A nebolo snaď toto lepšie riešenie ako tá plynová komora? Koniec koncov v Europe sa k židom tak isto zrovna priateľsky obyvatelstvo nesprávalo, tak teraz čo? Máme si zase všeci celý svet sypať popol na hlavu, zato že židia sa citia urazený a všade s každým majú konflikty? Veď nakoniec si tam ajtak vytvrotili ten svoj paštát ktorý ma prísnu rasovú politiku (ale to je už o inom). Možno ste to len nepochopila ale táto dohoda aj keď bola možno kritizovaná len dokazuje snahy národných socialistov vyriešiť tzv židovský problem k spokojnosti obydvoch stran. Viac o tejto dohode sa možte dočitať tu https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemeckej-podlosti-nacisti-a-sionisti-spolupracuju-pri-emigracii-zidov-z-nemecka-1/ kde je naozaj vidieť, že až tak zlé to s tymi židmi v tej palestine nebolo.

  Čo sa týka bobardovania Osvientimu, tu som si neni až tak uplne istý, nemám zrovna pri sebe tieto materiali, možno neskôr nato ešte zareagujem, ale čo je podstatné dr Piper priznal už v spominanom rozhovore s Davidom Coleom, že plynová komora ktorá je verejnosti ukazovaná v priebehu vojny služila ako protiletecký kryt. A tu sa logicky pýtam, načo by sa niekde staval protiletcký kryt, keď sa tam nebombarduje. Najdôležitejšie ale je, že bombardované boli hlavne zasobovacie trasy, železnice a cesty, čo v konečnom dôsledku spôsobovalo nedostatok jedla, liekov a zásob a nasledné vyhladovanie a ochorenie väzňov.

  Ďalej uvádzate svedka notorického klmarára Rudolfa Vrbu. Čitali ste prosím vas vôbec tie Magatové članky? Konkretne tento https://www.kultur-blog.sk/vrba-wezlerova-sprava-sofistikovany-podvod-a-co-ostatni-svedkovia/

  Članok ďalej pokračuje už obohraným citovaním svedkov, čo je znova opakujem slabý dôkaz niečoho, ktoré majú dokazovať nejaké vraždenie. Len pre pripomenutie, revizionisti, ja a istotne aj pán Magat nepopiera, že nejaké vraždy a represalie sa voči židom diali. Lenže pochopte, že tieto svedectvá nijak nedokazujú planované masové vraždenie v plynových komorách a nijak tým neusvedčujú politické spičky narodnosocialistického Nemecka. Je to maximalne tak horlivosť a prehnaná inciatíva nejakých nepodstatných poddôstojníkov a vojakov ktorí si zrejme na niekom potrebovali vybiť zlosť, čo sa dialo na všetkých stranách prebiehajúcej vojny.

  Následne citujete Himmmlera a ako zdroj uvádzate Historickú revue. Tak za prvé, mohla by ste uviesť pôvodný zdroj tej citacie odkial čerpá autor spominaeho članku z historickej revue a či náhodou tá citacia neni vytrhnutá opäť z kontextu? Za druhé, ako prosím Vás majú dokazovať tieto citacie masové vraždenie v plynových komorach? To, že niekto hovorí o niekom, že sa ho treba zbaviť ešte neznamená, že ho ide fyzicky likvidovať. Ale keď sme už pri Himmlerovi dám vám ja jeden citat:

  „Táto rozšírená rodina bielej rasy potom bude mať za úlohu prijať i slovanské národy, pretože aj tie patria k bielej rase. Iba takýmto zjednotením bielej rasy bude môcť západná civilizácia byť zachránená od žltej rasy. V súčasnosti je v tomto ohľade vedúcou organizáciou Waffen-SS, pretože jej organizácia je založená na princípe rovnosti. Waffen-SS pozostáva nielen z germánskych, románskych a slovanských, ale dokonca aj z moslimských jednotiek a súčasne si každá jednotka zachovala svoju národnú identitu, bojujúc po tesnom boku ostatných. Poznám veľmi dobre mojich Nemcov. Nemec si často myslí, že je lepší, ale rád by som takéto myslenie odvrátil. Je dôležité, aby každý dôstojník Waffen-SS poslúchol príkaz dôstojníka inej národnosti, ako aj to, aby dôstojník inej národnosti poslúchol nemeckého dôstojníka.“
  – Heinrich Himmler v súkromnom rozhovore s veliteľom lotyšskej SS Arturom Silgailisom
  Zdroj / Source: Artur Silgailis: Latvian Legion. James Bender Publishing, 1986. str. 348 – 349.

  Nehovoriac o tom, že mnohý židia služili vo wehrmachte, ale aj v SS, najznamenjši Emil Maurice https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Maurice

  No a záver, citujem: „Suma sumárum, holocaust se udál. Existují fotografie. „ Ma vážne rozosmial. Existujú fotky aj UFO a s tým čo spravite?

  Na záver ešte pripomieniem, že aj táto koronakríza tiež dokazala iste sktočnosti a sice, že v Taliansku v čase vrcholu epidemie nestihali krematória spalovať mrtvoli a to za mesiac tam umrelo cez 20 tisice ľudí. To len tie nemecké pred 80 rokmi dokazali toto množstvo spáliť za týždeň. Ale viac tu https://www.mojevideo.sk/video/2b283/farar_steve_anderson_hovori_o_holokauste.html

  zrdoje svedectiev:
  Zdroje:
  648 Moshe Peer o Bergen-Belsenu in K. Seidman, „Surviving the horror“, The Gazette (Montreal, Canada), Au-gust 5, 1993. Faksimile přetištěna in JHR, 13(6) (1993), str. 24.
  649 Montreal Gazette, February 10, 2000.
  650 Morris Hubert o Buchenwaldu podle Ari L. Goldman, „Time ,Too Painful‘ to Remember“, New York Times, November 10, 1988: „,V táboře byla klec s medvědem a orlem,‘ říká. ,Každý den tam hodili Žida. Medvěd ho roztrhal a orel obral na kost.‘“
  651 A. Rückerl, op. cit. (pozn. 436), str. 273 ad.; E. Wiesel, Paroles d’Etranger, Edition du Seuil, Paris 1982, str. 86; Wiesel, The Jews of Silence, New American Library, New York 1972, str. 48; A. Eichmann, in H. Arendt, op. cit. (pozn. 474), str. 184; B. Naumann, op. cit. (pozn. 437), str. 214.
  652 Michael A. Musmanno, The Eichmann Kommandos, Peter Davies, London 1962, str. 152 ad.
  653 Tato značka ve skutečnosti znamenala „Reichstelle für Industrielle Fettversorgung“ (Říšský úřad pro průmys-lové zásobování tukem), viz S. Wiesenthal, Der neue Weg (Vienna), 15/16 & 17/18, 1946; přísežné prohlášení SS-Hauptsturmführera dr. Konrada Morgena, National Archives, Record Group 28, No 5741, Office of Chief Counsel for War Crimes, December 19, 1947; Filip Friedman, This Was Oswiecim. The Story of a Murder Camp, United Jewish Relief Appeal, London 1946; Sověti z toho chtěli udělat jedno z obvinění před IMT (exhibit USSR-393), ale kvůli ostatním spojencům z toho sešlo; IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 597-600; porovnej H. Härtle, Freispruch für Deutschland, Schütz, Göttingen 1965, str. 126 ad.; hřbitov Greenwood v Atlantě (Georgia, USA) není jediným místem, které se pyšní pamětním náhrobkem pro 4 kusy „židovského mýdla“. Porovnej také následující opravy: R. Harwood, D. Felderer, JHR 1(2) (1980) str. 131-139 (online: vho.org/GB/Journals/JHR/1/2/HarwoodFelderer131-139.html); M. Weber, JHR 11(2) (1991) str. 217-227 (online: …/11/2/Weber217-227.html); R. Faurisson, „Le savon Juif“, Annales d’histoire révisionnis-te 1 (1987), str. 153-159 (online: abbc.com/aaargh/fran/archFaur/1986-1990/RF8703xx3.html).
  654 David Olère, in J.-C. Pressac, op. cit. (pozn. 310), str. 554, čtvrtý sloupec, řádky 17-22.
  655 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. XXXII, str. 258, 259, 261, 263, 265, v. III, str. 515; v. XXX, str. 352, 355; v. VI, str. 311; v. V, str. 171.
  656 Tamtéž, v. XXX, str. 469.
  657 Kurt Glass, New York Times, April 10, 1995.
  658 H. Langbein, Menschen in Auschwitz, op. cit. (pozn. 447), str. 381; IMT, op. cit. (pozn. 419), v. III, str. 516, v. XXXII, str. 267-271.
  659 F. Müller, in H. Langbein, op. cit. (pozn. 446), v. 1, str. 87; svědek Wells v Eichmannově procesu in F. J. Scheidl, op. cit. (pozn. 369), v. 4, str. 236; Lawrence L. Lange, „Pre-empting the Holocaust“, The Atlantic Monthly, November 1998, str. 107.
  660 F. Müller, Sonderbehandlung, Steinhausen, Munich 1979, str. 74.
  661 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 451.
  662 Tamtéž, str. 447 ad.
  663 Soudce SS Morgen podle Danuta Czech, Auschwitz Chronicle, 1939-1945, Henry Holt, New York, 1990, str. 818.
  664 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 491.
  665 H. Langbein, Menschen in Auschwitz, op. cit. (pozn. 447), str. 383 ad.
  666 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. V, str. 403.
  667 Tamtéž, v. XVI, str. 556 ad.; v. XVI, str. 561, 546.
  668 World Jewish Congress et al. (eds.), The Black Book: The Nazi Crime Against the Jewish People, New York 1946, str. 269.
  669 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VI, str. 213.
  670 Rozsudek zemského soudu v Hannoveru, Ref. 2 Ks 1/60; porovnej H. Lichtenstein, op. cit. (pozn. 380), str. 83.
  671 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 570.
  672 Kromě C. Mattogno, op. cit. (pozn. 645), porovnej zejm. S. Szende, Der letzte Jude aus Polen, Europa-Verlag, Zürich 1945; S. Wiesenthal, Der neue Weg (Vienna), 19/20, 1946; IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, 576-577, 369, ohledně Bergen-Belsenu; The Black Book of Polish Jewry, Roy Publishers, New York 1943, str. 313.
  673 IMT, op. cit. (pozn. 419) v. XVI, str. 529.
  674 Kromě C. Mattogno, op. cit. (pozn. 645), porovnej zejm. W. Grossmann, Die Hölle von Treblinka, Verlag für fremdsprachige Literatur, Moscow 1947; The Black Book of Polish Jewry, op. cit. (pozn. 672).
  675 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. XXXII, str. 153-158; M. Weber, A. Allen, JHR 12(2) (1992) str. 133-158, zde 134-136 (online: vho.org/GB/Journals/JHR/12/2/WeberAllen133-158.html).
  676 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 582; Eugen Kogon, The Theory and Practice of Hell, Berkley Medallion (NY) 1960, str. 99.
  677 Rudolf Reder, Belzec, Kraków 1946, str. 16; nachází se in Martin Gilbert, The Holocaust, Holt, Rinehart and Winston, New York 1985, str. 419.
  678 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 388.
  679 Zprávy polského podzemního hnutí, Archiv der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, 202/III, v. 7, str. 120 ad., citováno in P. Longerich, op. cit. (pozn. 577), str. 438.
  680 R. Aschenauer (ed.), Ich, Adolf Eichmann, Druffel, Leoni 1980, str. 179 ad.
  681 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. V, str. 199.
  682 M. Scheckter a zpráva o Osvětimi ze 4. června 1945, napsaná důstojníkem 2. obrněné divize; Französisches Büro des Informationsdienstes über Kriegsverbrechen (ed.), Konzentrationslager Dokument 321, Reprint 2001, Frankfurt/Main 1993 184; Wolfgang Benz, (ed.), op. cit. (pozn. 105), str. 462.
  683 Pravda, Feb. 2, 1945, porovnej U. Walendy, Historische Tatsachen No. 31: „Die Befreiung von Auschwitz 1945“, Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho 1987, str. 4.
  684 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 376 ad.
  685 H. von Moltke, Briefe an Freya 1939-1945, Beck, Munich 1988, str. 420; porovnej P. Longerich (ed.), op. cit. (pozn. 577), str. 435; Pravda, Feb. 2, 1945.
  686 Viz kapitola Arnulfa Neumaiera v této knize; IMT, op. cit. (pozn. 419), v. XX, str. 494.
  687 R. Höß, in M. Broszat (ed.), op. cit. (pozn. 366), str. 130; H. Tauber, in J.-C. Pressac, op. cit. (pozn. 310), str. 489 ad.; F. Müller, op. cit. (pozn. 660), str. 207 ad., 217 ad.; H. Langbein, Menschen in Auschwitz, op. cit. (pozn. 447), str.148; B. Naumann, op. cit. (pozn. 437), str. 10, 334 ad., 443; S. Steinberg podle Französisches Büro, op. cit. (pozn. 682), str. 206; a mnozí další.
  688 Kromě pozn. 674 porovnej také W. Benz (ed.), op. cit. (pozn. 105), str. 320, 469, 479, 489, 537 ad.
  689 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 586.
  690 R. Höß, in M. Broszat (ed.), op. cit. (pozn. 366), str. 161 ad.; A. Rückerl, NS-Prozesse, op. cit. (pozn. 423), str. 78; H. Grabitz, NS-Prozesse…, op. cit. (pozn. 486), str. 28.
  691 Nürnberger Nachrichten, Sept. 11, 1978, zpráva o svědecké výpovědi před porotním soudem v Aschaffen-burgu.
  692 E. Bonhoeffer, op. cit. (pozn. 508), str. 48 ad.
  693 R. Böck, státní zastupitelství Frankfurt, Ref. 4 Js 444/59, str. 6881 ad.
  694 H. G. Adler, H. Langbein, E. Lingens-Reiner (eds.), Auschwitz – Zeugnisse und Berichte, Europäische Ver-lagsanstalt, Cologne 1984, str. 76.
  695 Filip Friedman, op. cit. (pozn. 653), str. 72
  696 IMT, op. cit. (pozn. 419), v. VII, str. 475.

 • ANietzsche
  Posted 22. júna 2020 18:55 0Likes

  M.Gilbert po vojne tvrdil ze nacisti vyvrazdili 23milionov zidov. Aj tomuto svedkovi mame verit ak sa uz opierate o svedectva prezivsich
  alebo svedectvu A.Friedmana ktory podla farby dymu vychadzajuceho z komina vedel urcit akej narodnosti boli zidia ktorych prave spalovali?

  a co tak neustale sa meniace pocty udajnych obeti? tento fakt tiez o niecom vypoveda

  • Mstivoj
   Posted 24. júna 2020 15:09 0Likes

   Mozno sa mylim, ale myslim si, ze Europanov by mali viac zaujimat europske obete, ktorych je nepopieratelne viac ako tych zidovskych. Nikdy nepochopim fetisizaciu a nadhodnocovanie Zidov a zidovskych obeti. Akoby oni boli unikatne utlacani a my unikatne zli.

   • ANietzsche
    Posted 27. júna 2020 11:06 0Likes

    to je aj môj názor, ja som len chcel poukázať na x-nezmyselných svedectiev kedze pani/slecna sa opiera o výpovede svedkov.
    Zo vsetkych obeti druhej svetovej vojny sa dookola spominaju a uctievaju len zidia, im sa stavaju muzea, pametniky, putovne vystavy, tzv prezivsi chodia tlacit svoje dojimave historky detom na skoly etc..etc..preco
    Preo sa nespominaju dalsie obete vojny?…v koncentrakoch boli len zidia?.nie…a ked sme pri genocidach..preco sa nespomina nikde Armensky holokaust..vysla az jedna kniha a asi jeden dokument….alebo ukrajinský hladomor, kde zomrelo min 3miliony ludi…alebo kambodža s PolPotom a pod…nie vzdy a vzdy dookola len zidia ako oni chudaci za vojny trpeli a my Slovaci sme hnusny fasisti a to iste dookola..nikto iny pocas vojny nezomrel ani netrpel len a len zidaci

Leave a comment

Prevádzkovateľ OZ Kulturblog, Starý trh 51, Kežmarok, kontakt redakcia@kulturblog.sk, telefón: 0951377803. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy.

Súhlasím