Epidémia, o ktorej sa (radšej) mlčí, by zmenila nie len dejiny

Epidémia, o ktorej sa (radšej) mlčí. Tak taká, by zmenila nie len dejiny, ale i politický systém. Málokto však o nej vie. Reč je o epidémii týfusu v Európe počas 2. sv. vojny. Táto epidémia sa šikovne využila pred Norimberským procesom a tak zmenila chod dejín a vymenila politický režim v Nemecku za ten lepší, „demokratický“. Ale poďme pekne od začiatku.

Epidémia sa začala šíriť niekedy v medzivojnových časoch v nemeckých koncentračných táboroch. Tábory boli najskôr vystavané ako provizórne väzenia, neskôr, po roku 1939, ako zajatecké tábory a zberné tábory pre vysídľovanie Židov z Európy do Palestíny. To sa dialo na základe dohody Svetového židovstva s Nemeckom. O tejto dohode, ktorú ríša uzatvorila 25. augusta 1933 po trojmesačných vyjednávaniach medzi sionistickou Jewish Agency, Sionistickým zjednotením pre Nemecko a Nemeckým ríšskym ministerstvom pre hospodárstvo, sa taktiež moc medzi historikmi nedozviete. Táto téma však zasluhuje vlastný článok a budem sa jej možno venovať neskôr. Vráťme sa teda k nákaze týfusu a aký dopad mala táto epidémia na zmenu režimu v Európe.

Nemecké koncentračné tábory a ich stav začal stagnovať potom, ako sa dostali na dolet spojeneckým bombardérom. Tie bombardovali hlavne tábory Osvienčim a Nordhausen. Pred týmito náletmi mali byť, podľa anglického lekára Russella Bartona, tábory veľmi dobre zásobované jedlom a liekmi:

          „Nemeckí vojenskí lekári mi povedali, že bolo niekoľko mesiacov stále ťažšie dopravovať do tábora jedlo. Bolo pravdepodobné, že čokoľvek sa objaví na diaľnicach, bude bombardované.[…] Bol som prekvapený, keď som narazil na záznamy dva alebo tri roky naspäť, koľko jedla sa denne varilo. V tom čase som v rozpore so všeobecným názorom začal byť presvedčený, že politika zámerného vyhladzovania nikdy neexistovala. To potvrdzovalo mnoho dobre živených väzňov.[…] Hlavným dôvodom tohto stavu v Belsene boli choroby, obrovské preplnenie, nedostatočný poriadok v barakoch a nedostatočné zásobovanie potravinami, vodou a liekmi.“ 1

Americké bombardéry po nálete na Osvienčim z 13. septembera 1944. Akcie sa zúčastnilo 350 bombardérov B-24

Osvienčim bol bombardovaný celkom 4 krát. Vyplýva to z oficiálnych dokumentov amerického letectva Combat Chronology of the US Army Air Forces 1944-19452:
-20. august 1944, viac ako 460 bombardérov B-24 a B-17
-13. september 1944, s 350 bombardérmi B-24
-18. december 1944, s viac ako 560 bombardérmi B-24 a B-17
-26. december 1944, s cca 380 bombardérmi B-24 a B-17

Okrem Osvienčimu bol bombardovaný i tábor Nordhausen s 1300 obeťami. Je teda zjavné, že bombardovacia politika zabíjala väzňov v koncentračných táboroch. Avšak dodnes nikto za tento čin na lavicu obžalovaných nesadol. Dejiny v školách taktiež mlčia o týchto udalostiach a to, pre režim, z pochopiteľných dôvodov.

Mŕtvi väzni v koncentračnom tábore Nordhausen, kde sa vyrábali rakety V2. Oficiálnou propagandou sa šírila správa, že sa jedná o väzňov, ktorých malo postrieľať GESTAPO. Avšak ide o 1300 obetí britského bombardovania. V pozadí zbombardované budovy.

Tieto bombardovania mali na svedomí okrem obetí v táboroch, i cestné komunikácie, železnice a civilné obyvateľstvo. Kvôli týmto faktorom nebolo možné ďalej tábory zásobovať liekmi ani potravinami. Rozmohli sa choroby, ktoré mali na svedomí státisíce obetí. Medzi nimi, hore spomínaný, Týfus (škvrnitý a brušný). Týfus je infekčné ochorenie, ktoré sa rozširuje pri nedostatočnej hygiene. Inkubačná doba škvrnitého týfusu sa pohybuje od 1-2 týždňov. Príznaky sú horúčka, zimnica, bolesti tela a vyrážky, ktoré sa tvoria na hrudníku. Tie neskôr prechádzajú na končatiny. Ak sa nelieči, nasleduje kóma a smrť. Inkubačná doba brušného týfusu sa pohybuje od 1-2 týždňov. Príznaky sú vysoká horúčka (39-40 °C), slabosť, hnačka, nechutenstvo a s tým spojená strata hmotnosti, atď. Týfus prenášali vši a preto bolo nutné väzňov, tak ako to poznáme z dobových fotiek, strihať dohola. Pre potreby dezinsekcie boli vybudované v Osvienčime plynové komory, kde sa šatstvo splynovalo od vši, aby tak, paradoxne, Nemci chránili väzňom životy. Pre tento účel bol používaný, historikmi démonizovaný, Cyklón B. Granulát obsahujúci plyn Kyanovodík, ktorý sa uvoľňuje pri teplote varu 25,7 stupňov3. Cyklón B bol vyvinutý firmou Degesch4 ako prostriedok pre boj so škodcami, preto ho po vojne boli plné sklady a všade sa váľali prázdne pixle. Ale podľa dnešných historikov slúžil i na likvidáciu Židov. Tu by bolo na mieste položiť historikom otázku, ako dokázali v tzv. plynových komorách pre ľudí, vyvinúť Nemci potrebnú teplotu na uvoľňovanie plynu z tohto granulátu medzi 4 betónovými stenami, v zime, jeseni a na jar. Hádam sa raz odpovede dočkáme a budeme múdrejší.

Dezinsekčné plynové komory v Ovsienčim-Brezinka (1942), ktoré obsluhujú väzni. Zdroj: Foto archív múzea holokaustu Yad Vashem, číslo albumu FA157/370, archívne číslo 951

A tak Týfus, ktorý zabíjal i vojsko a civilné obyvateľstvo, priniesol prímerie, aspoň tak sa píše v Americkom časopise Journal of the American Medical Association dňa 19. mája 1945. Píše sa:

„Týfus zapríčinil prímerie

Na základe rokovania medzi britskými a nemeckými dôstojníkmi prevzali britskí vojaci, od SS a Wehrmachtu, úlohu strážiť obrovský koncentračný tábor v Belsene, ktorý sa nachádza niekoľko kilometrov severozápadne od nemeckého mesta Celle . V tomto tábore je zadržaných 60 000 väzňov, z ktorých mnoho je politických. Zmenu vo velení zapríčinil nekontrolovateľne šíriaci sa týfus a je nutné, aby neboli väzni prepustení, pokiaľ sa infekcia nedostane pod kontrolu. Postupujúce britské vojská súhlasili, že sa  zdržia bombardovania alebo prepadania oblasti tábora.“5

Týfusovú epidémiu, ktorá zabíjala väzňov i vďaka spojeneckým bombardovacím akciám, opísal Žid a zástupca Svetového židovského kongresu Robert Masur vo svojej knihe z roku 1945 En Jude talar med Himmler (Žid rozpráva s Himmlerom). Ten sa stretol pred koncom vojny s Himmlerom, aby prerokovali možné spojenectvo Anglicka s Nemeckom proti postupujúcemu Sovietskemu zväzu. Áno, čítate dobre, Židia mali dohodnúť spojenectvo Anglicka s Nemeckom. Tí istí, ktorí údajne žiadnu moc nemajú a všetka ich moc je len konšpirácia náckov. Dohoda mala znieť, že za časť prepustených židovských väzňov prejde Anglicko na stranu Nemecka. Ale prejdime k citátu z knihy:

          “[…]Himmler začal ihneď rozprávať. «V našej generácii» – povedal okrem iného – sme nemali nikdy mier. […]Len čo skončila prvá svetová vojna, začala v Nemecku občianska vojna, a pri Spartakovom povstaní6 hrali Židia vedúcu úlohu.[…] Po prebratí moci sme chceli túto otázku (židovskú) raz a navždy vyriešiť, a plánoval som humánne riešenie cez emigráciu. Vyjednával som s americkými organizáciami, aby sme urobili rýchlu emigráciu, no ani raz nechceli krajiny známe ako «k židom priateľské«, Židov vpustiť dnu. […]Vojna nám priniesla dotyk s proletárskymi východoeurópskymi židovskými masami, a to prinieslo úplne iné problémy. Nemohli sme žiadneho takého nepriateľa strpieť za našim chrbtom. Židovské masy boli infikované ťažkými nákazami, obzvlášť škvrnitým týfusom. Ja sám som stratil tisíce mojich najlepších SS-manov kvôli týmto epidémiám. A Židia pomáhali partizánom. […]Aby sme nákazy utlmili, boli sme nútení stavať krematóriá, kde sme mohli mŕtvoly nespočetných ľudí spáliť, ktorí padli za obeť týmto chorobám. A z toho nám chcú upliesť povraz!“ (dnes udalosť známe ako holokaust)

Masur neverí Himmlerovým vysvetleniam o chorobách a verí ďalej propagande, ktorá sa z táborov šírila do vonkajšieho sveta. Himmler pokračuje:

          „Bol to môj úmysel, tábory odovzdať bez odporu, ako som sľúbil. Bergen-Belsen a Buchenwald som tiež odovzdal, ale zle mi to oplatili. V Bergen-Belsen bola strážna veža ovešaná slučkami a spolu  krátko predtým uhynutými väzňami nafotené. A tieto obrázky sa šíria po celom svete. Aj Buchenwald som odovzdal bez odporu, ale postupujúce americké tanky začali zrazu strieľať. Lazaret, ktorý pozostával z ľahkých drevených domov, začal horieť a potom fotili tie mŕtvoly. S týmito fotkami sa teraz robí propaganda ohavnosti. […]Pred pár dňami som napríklad nechal evakuovať tábor v Sasku, keď sa blížili tie ostré americké tankové kanóny. Prečo by som mal konať inak?”

Židovský kongres však, ako inak, svoju časť dohody nedodržal a Anglicko na stranu Nemecka nepretiahol.

 

Kniha Norberta Masura z roku 1945, kde opisuje, ako Nemecko malo prijať spojenectvo s Anglickom. Spojenectvo mal zaistiť Svetový židovský kongres. Avšak ten Nemecko oklamal

Himmler nie len priznáva plán vysídlenia Židov, ktorý Masur od Himmlera cituje, ale i fakt, že krematóriá sa stavali hlavne kvôli nekontrolovanej epidémii. Nemecká propaganda varovala pred týfusom. Ale Nemci neboli jediní. I spojenci po vojne bojovali s nákazou, ktorú pomohli cez bombardovanie táborov rozšíriť.

„Voš je tvoja smrť“. Dobový leták, ktorý upozorňuje v nemčine a poľštine na nebezpečenstvo týfusu

 

 

 

Tabuľa na jednom z táborov po obsadení spojencami: „Prach roznáša týfus. 5MPH“ (maximálna povolená rýchlosť).

Ale ako toto všetko súvisí s výmenou režimu v Nemecku? Veľmi jednoducho. Všetky tie fotky mŕtvych, ktorí podľahli na týfusové ochorenie alebo následky bombardovania a spojeneckého vyčíňania, ako i znásilňovanie Sovietmi v Osvienčime:

          „Pri práci na zväzkoch so zdrojmi a dobovými výpoveďami svedkov ku koncu vojny, ktoré vyšli na jar v Edition Antaios, som narazil na dve znepokojujúce informácie: správa jednej ženy z Lehnice, ktorá rozprávala, že dievčatá, ktoré boli väznené v Osvienčime, ešte vo väzenskom oblečení šli cez svoje mesto a zhrozene rozprávali o správaní červenoarmejcov. Veľa žien väzenkýň  bolo nimi znásilnených, niektoré zviazali a stále znovu zneužívali.“7

…dopadli Nemcov pred Norimberským procesom. Keďže isté kruhy, potrebovali nemecký režim zhodiť, pretože popieral všetky ekonomické nešváry globalistov a bankárov a to výmenným obchodom. Nemci nepotrebovali dolár ani iné nezmyselné platidlá kryté dlhom. To bol zázračný ekonomický prvok, ktorý Nemecko pozdvihol – výmenný obchod. A tento prvok mal byť opäť vyradený, aby tak svetové financie získali opäť kontrolu nad nemeckým trhom. Ale zo šírenia Týfusu nemožno nikoho obžalovať a tak prišiel na rad plán vyhladzovania. Ako to všetko dopadlo asi viete. Holokaust je dnes zakázané kriticky skúmať a preto vám tu dnes nemôžem povedať, že plynové komory sú historický, logický a technický nezmysel, pretože demokracia si vynucuje zákonom, aby ste tomu verili. Preto musíte veriť na tieto technické skvosty, od ktorých sa dnes nedochovali plány a podľa znaleckého posudku zo SAV boli tieto zariadenia (plynové komory) zničené: „Plynové komory boli pred oslobodením tábora zničené“8, od čoho pravdaže opäť neexistuje dôkaz a znamená to, že to, čo tam vidíte dnes, bolo postavené po vojne, čo by sa zhodovalo s výpoveďou Gerharta Schirmera, ktorý ich mal stavať na príkaz Sovietov, ale to by bolo na samostatný blog. A tak týfus zmenil chod dejín a premenil sa na dôkaz o zámernom vyhladzovaní.

Viac sa dozviete v mojej chystanej knihe

Zdroje:

[1] Rudolf Germar, Prednášky o holokauste, ABB, Praha 2015, str. 225
[2] http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a529766.pdf
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyanovod%C3%ADk
[4] Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung – Nemecká spoločnosť pre boj so škodcami
[5] The Journal of the American Medical Association, Chicago, 19. máj 1945, str. 220
[6] Povstanie vedené komunistami v Nemecku, na čele ktorého stáli Židia Roza Luxemburgová a Karl Liebknecht. Tí boli zajatí oddielmi Freikorps a na mieste zastrelení.
[7]Dr. Karlheinz Weissmann, Sezession, zošit 9, apríl 2005, str. 1
[8] Znalecký posudok: ČSV: KRP – 115/1-VYS-ZA-2015, str. 6

 

 

About Author

28 Comments

 • Reuel
  Posted 27. apríla 2020 9:45 0Likes

  To naozaj davate priestor pisat bludy o holokauste otvorenemu neonacistovi Magatovi?
  Tak vy sa uz ozaj na nic nehrate, priamo a otvorene manifestujete svoju zvratenu ideologiu. Uz aj to mnozstvo „zavadovych“ knih, ku ktorym sa asi omylom zaplietli niektore klasiky, napoveda o mnohom.
  Necudujte sa, ak vas po tomto ludia opravnene oznacuju za neonackov alebo neofasistov a necudujte sa, ked vam mozno za toto pride nejake trestne oznamenie.

  • Marian Magat
   Posted 27. apríla 2020 11:59 0Likes

   Môžeme vedieť, ktorá z informácií v článku, sú blud? Ďakujem vopred za odpoveď 🙂

  • Aeneas
   Posted 27. apríla 2020 12:11 0Likes

   Dobrý deň,

   priestor na tomto blogu má každý, kto splní podmienky registrácie. Za obsah blogov nezodpovedá Kulturblog a ani sa k ním nehlási.

   „Zavadové“ knihy na http://www.obchod.kulturblog.sk sú úplne bežne dostupné tituly, ktoré sa dajú zohnať aj z iných obchodov.

   Ak nás niekto označuje za „neonackov alebo neofasistov“ na základe týchto „prehreškov“, tak je nám ho ľúto.

   • Reuel
    Posted 27. apríla 2020 14:11 0Likes

    Mne je skôr ľúto, že sa niekto ešte aj hanbí za to, čo neustále skryto či otvorene prezentuje.
    Obhajoba Magáta spôsobom, že priestor tu má každý je veľmi plytká. Nevadí vám ako správcovi, že na vašej stránke publikuje odsúdený extrémista bludy o holokauste + jeho popieranie?
    Nepochybne, že tie tituly sú bežne dostupné, veď odkiaľ by ste ich asi mali. Ani sa nečudujem, že som dostal takúto odpoveď, keďže vy, neofašisti, ste známi aj tým, že ignorujete hocijaký KONTEXT podľa toho, ako sa vám to práve hodí, pričom je úplne zrejmé, že asi polovica kníh bola precízne vybratá podľa ideologického kľúča. Je hlúpe sa teraz tváriť, že ponúkate iba nejaké „bežne dostupné tituly“, keďže tam ponúkate 5 a pol kníh a vôbec by ma neprekvapovalo, keby je to knižnica nejakého fašistu doplnená o klasické diela.

    • Aeneas
     Posted 27. apríla 2020 14:45 0Likes

     Tak teda naposledy. Priestor tu má každý, kto spĺňa podmienky a pravidlá. Každý tu môže publikovať blogy na akúkoľvek tému. Nebudeme nikoho cenzurovať. Veríme v slobodu slova.

     • petiar
      Posted 28. apríla 2020 21:43 0Likes

      Sloboda slova nie je anarchia. Existujú pravidlá, zákony, ktoré hovoria, že sú isté hranice za ktoré už ako spoločnosť nejdeme, pretože sme v nejakom štádiu zlyhali a nechceme aby sa to opakovalo. Takou hranicou je napríklad holokaust a jeho popieranie. Na autora článku si, dúfam, posvietia orgány činné v trestnom konaní.

     • Marian Magat
      Posted 28. apríla 2020 23:39 0Likes

      Ked prijmu zakony, ktore zakazu skumat rozkradanie statneho rozpoctu, tiez ich budeme akceptovat, vsak? Lebo sme co? Ovecky, vsak? 🙂

    • Marian Magat
     Posted 27. apríla 2020 16:13 0Likes

     Ešte raz, asi sme sa nerozumeli alebo nestačí Vaša intelektuálna kapacita. Ale spýtam sa ešte eaz: Co z toho je blud? Odsúdený síce som, ale nie za extrémizmus, ale za moje právo drzat zbraň. Spochybňovanie holokaustu je dnes vedna disciplína, doslova. Patrí k tomu široké spektrum vied. Ale napíšte nám teda, v čom je ten blud, až na to stihnem zareagovať v dnešnom blogu 🙂

     • Michal Lubusky
      Posted 27. apríla 2020 22:18 0Likes

      Marián. Milujete dejiny a ich odkrývanie. Výpovede preživších židov z Osvienčimu ste nám tiež mohol odokryť. Nie. Vy miesto toho napíšete článok so snahou citovať ho ako vedeckú prácu, a potom to na konci zaklincujete s vetou „Keďže isté kruhy, potrebovali nemecký režim zhodiť, pretože popieral všetky ekonomické nešváry globalistov a bankárov“. Prečo ste nám nepovedali, koho myslíte tými „istými kruhmi“? Veď je predsa toľko iných šifrovaných pomenovaní.. Jašteri, chazari, sionisti. No tak, pomôžte mi ešte 😀

     • Marian Magat
      Posted 27. apríla 2020 23:07 0Likes

      Zdravim

      V Mojej chystanej knihe predstavuem i svedkov, ktorí vyvracaju existenciu plynových komôr. Ide o Francúzskeho komunistu Paula Rassiniera a židovskeho politika Benedikta Kautskeho. Okrem nich som rozobral výpovede a priznania k lži rôznych prominentných svedkov, možno budem o tom i písať v blogu. V podstate je záver jasný, neexistujú očitý svedkovia, pretože všetci to majú z počutia. Rudolf Vrba, najznámejší svedok, sám priznal, že si očité svedectvo vymyslel. Ale viac v knihe 🙂

     • petiar
      Posted 29. apríla 2020 14:29 0Likes

      Takže nebudeme dodržiavať zákon, lebo čo ak existuje nejaký iný zákon, ktorého dodržiavanie by bolo úplne cez čiaru? Ak s touto logikou pristupuješ aj k tomuto tvojmu „historickému výskum“, tak je mi jasné, že ti z toho vychádza takýto podlý pamflet.

 • DQ
  Posted 27. apríla 2020 21:14 0Likes

  Dobrý deň pán Marian Magat.
  Mám na Vás zopár otázok. Vo svojom článku tvrdíte, že nemôžete povedať o výmysloch plynových komôr. Ono povedať to môžete, to Vám nikto nezakazuje, avšak budete čeliť následkom, ktoré sú dané zákonom. Moja otázka teda znie, že je to podľa Vás výmysel? (Nižšie uvádzate aj zdroje. Žiaľ, k uvádzanému znaleckému posudku som sa ani v zahraničnej literatúre nedostal, ale prepáčim Vám to.) Odvolávate sa následne na vedecké publikácie. Ja si dovolím Vám sem „postnuť“ odkaz na zhruba 20 vedeckých publikácií, ktoré potvrdzujú, že sa holokaust udial. https://fcit.usf.edu/holocaust/resource/document/document.htm Pochádzajú zo svetových univerzít a sú medzi nimi aj svedectvá ľudí, ktorí túto hrôzu prežili. Druhá otázka znie: Myslíte si, že niekoľko tisíc ľudí z celého sveta, ktorí sa ani nepoznajú a nemajú nič spoločné, by sa zhodli na detailnom opise tejto hrôzy? Aký by na to mali dôvod? Za to vy dôvod na obhajobu tohto otrasného činu máte, vaše ego.
  Čo sa týka tejto stránky. V prvom rade zodpovedajú za obsah autori článkov. Avšak sú uverejňované na stránke, ktorú prevádzkuje kulturblog a tak teda zodpovedá za publikovaný obsah. To, že máte v pravidlách niečo napísané nikoho nezaujíma, nakoľko zákon je v tomto jednoznačný. V tomto prípade sme inú odpoveď od Vás ani čakať nemohli, iba strčíte hlavu do piesku a následne sa tvárite, že vy za nič nemôžete, alebo dokonca že neviete pracovať ani s počítačom, ako spravil jeden nemenovaný poslanec NR SR z nemenovanej strany.
  Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

  • Marian Magat
   Posted 27. apríla 2020 23:02 0Likes

   Dobrý deň prajem

   Zákon nezakazuje pochybovať o plynových komorách, ale je nadstavený tak, že sa dá ohýbať a pomocou znalcov, ktorí zatiaľ na mojich súdnych procesoch nijako nevedeli odpovedať na danú tému, sa snažia potom nájsť nejaký dôkaz k odsúdeniu. Holokaust patrí medzi orálnu históriu, teda históriu, ktorá neberie v úvahu forenzné dôkazy, to si treba uvedomiť. Vynikajúcim príkladom je práca psychológa alebo psychoanalytika Roberta Lenskiho, ktorý prizeral holokaustovemu procesu v Kanada 1985 a všetkých svedkoch označil za podvodníkov, vrátane Rudolfa Vrbu. Ten sa v konečnom dôsledku sám priznal, ze si rôzne veci, vrátane očitých svedectiev splynovaní vymyslel. Dodnes neboli predložené žiadne rozkazy k vyhladeniu, napriek tomu, že všetky rozkazy z Osvienčimu so dochované a boli už i publikované. šifrovanie nemeckej Enigmi bolo prelomené už pred vojnou alebo tesne po jej vypuknutí, napriek tomu ani jedna správa nezaznamenala nejaké vyhladzovanie či podobné aktivity. Vedecké práce na tému holokaust sú len politický nástroj. Fantasticky to opäť bolo predvedené pri vypočúvaní znalca na holokaust, židovského historika Raula Hilberga, ktorý musel pod ťarchou otázok advokáta Christieho priznať, že rozkazy, o ktorých písal vo svojej knihe si vymyslel, prikladam prepis výsluchov svedkov a znalcov. Znalci mimochodom potvrdili, ze je nemožne spáliť toľko tiel, ako sa predkladá https://archive.org/details/1985ZndelTrialTranscript . Ďalej boli vyhotovené viacere znalecké posudky, medzi nimi i znalecký posudok prezidenta Rakúskej inžinierskej komory Waltera Lüftla, ktorý vypracoval technickú analýzu. Došiel k záveru, že je nemožne, aby došlo k splynovaniam v týchto údajných plynových komorách. Bol žalovaný, ale všetky súdy vyhral. Takže je jednoznačné, že jeho záver bol správny.

   • DQ
    Posted 28. apríla 2020 11:11 0Likes

    V prvom rade, ďakujem že ste mi odpovedali na otázky. Iba pripomínam, aby ste sa vyjadrili k veci a nie aby ste „obkecávali“ niečo, na čo som sa vôbec nepýtal. Tiež ďakujem adminovi stránky kulturblog, že sa vyjadril. 😀 Keďže sa tak obraciate na zákon, dovolím si Vám vysvetliť zopár vecí. Použijem na to jednoduchý príklad nemenovanej strany, ktorá vyhrala súd tu na Slovensku. Oni tvrdia, že súd uznal, že nie sú fašistická strana. Avšak, súd nič také neuznal, iba vydal rozsudok podľa trestného oznámenia. Toto oznámenie bolo napísané asi najhorším spôsobom ako mohol prokurátor spraviť. Preto súd mohol vziať do úvahy iba veci, ktoré spadali pod obžalobu a ktoré povoľoval zákon. Súdy vo svete si nemôžu robiť len tak čo chcú a nemôžu brať do úvahy veci rôznych prípadov alebo podobne. V tomto prípade môžem aj ja hádzať informácie od rôznych zdrojov vedcov, súdov ako to robíte vy, ale na to som sem neprišiel. Nech sa páči, poďte do debaty s nejakým vedcom, čo pracoval priamo v tábore a je aj historik, ako uvádzajú vaši kolegovia poslanci, a tak sa budú môcť vyjadrovať k danej veci.

   • Resistance
    Posted 28. apríla 2020 18:23 0Likes

    Mohol by som vás poprosiť kde sa v prepise na „https://archive.org/details/1985ZndelTrialTranscript“ dá nájsť niečo co potvrdzuje vaše tvrdenie? Aspoň aká to je strana. Je pekné že dáte zdroj a človek si môže overiť či reálne čerpáte z toho zdroja avšak keď má dokument tisíce strán..

    A k tomu prezidentovi rakúskej inžinierskej komory Lüftlovi. Jeho posudok bol publikovaný v pseudo-vedeckom „Journal of Historical Review“ a celá jeho teória stála na tom, že z cyklónu B sa neuvoľnuje HCN dostatočne rýchlo na to aby mohol byť použitý v plynových komorách a že zabíjanie plynom je absolútne nepraktické. 3 roky po tomto jeho reporte to vyvrátil iný chemik Jozef Bailer. (takisto aj niečo značí, že vám nechce žiadný seriózny research journal publikovať váš research).

    • HyperboreaN
     Posted 29. apríla 2020 18:17 0Likes

     Nuž viete, ono je to tak, že každý „seriózny research“ má pud sebazáchovy. Viete si predstaviť, čo by nasledovalo po prípadnom uuverejnení? Pretože oni áno, respektíve si to nemusia predstavovať, lebo to dobre vedia.

     • FactChecker
      Posted 29. apríla 2020 20:51 0Likes

      Asi ste vôbec nepochopili pána. Ten research bol publikovaný avšak v neserióznom journali, pretože žiadny seriózny journal mu ho publikovať nechcel.

      A následne iní chemici publikovali v serióznych journaloch výzkum ktorý poprel jeho tvrdenia.

      Samozrejme na publikáciu v serióznom journali musí byť vedecká metodika správna. Napr. v chémii ide o pokusy a v matematike ide o matematický dôkaz a aj tie pokusy a dôkazy musia byť spravené správne..

      A inak pokiaľ viem tak pána Lüftla neodsúdili. Len stratil pracovnú pozíciu ale to nie je na udivenie. Keby stavebný inžinier navrhne budovu ktorá by nemohla za žiadnych podmienok byť postavená pretože skrz statiku a mechaniku by to nešlo, tak nechali by ste si ho v práci?

 • Resistance
  Posted 28. apríla 2020 10:29 0Likes

  Pekný deň, mohli by ste mi prosím poradiť kde nájdem zdroj 5 a 8 aby som si mohol overiť vaše tvrdenia?

  Teraz sa vyjadrím k zdroju 2, píšete o bombardovaní koncentračného táboru v Osvienčime spojencami. Avšak vo vami uvedenom zdroji sa o ničom takom nepíše. Spomína sa tam len bombardovanie ‚oil refineries‘. Poprosil by som vás teda o relevantný zdroj toho že sa skutočne bombardoval Osvienčimský koncentračný tábor.

  K spartakovmu povstaniu. Áno zúčastnili sa ho aj židia, to je fakt. Vo svojom zdroji spomínate, že Karl Liebknecht bol žid. Viete mi dať relevantný zdroj k tejto informácii? Pretože k ničomu takému sa neviem dopátrať a zdroj ktorý ste uviedli je vaše tvrdenie. Takisto šlo primárne o povstanie socialistov z SPD, súhlasíte s tým, že povstanie socialistov pričom niektorí členovia tohto povstania boli židia ospravedlňovalo Himmlera aby sa snažil o úplnú emigráciu Židov a keď to nešlo tak ich umiestnil do koncentračných táborov? Bolo by v poriadku keby všetci Slováci boli kvôli Slovenskému národnému povstaniu umiestnení do koncentračných táborov?

  Ešte by ma zaujímal váš názor na ľudí ktorí utiekli z koncentračných táborov a boli svedkami toho čo sa tam dialo. Boli to zaplatení aktéri alebo ako to bolo? Dohodli sa všetci na klamstve?

  V komentári ste napísali, že Enigma bola prelomená už pred vojnou alebo tesne na začiatku. Môžem vás poprosiť o zdroj? Pretože pokiaľ viem tak Alan Turing (mimochodom otec teoretickej informatiky) na jej prelomení pracoval počas druhej svetovej vojny. Prečo boli také problémy so zásobovaním, keď Enigma bola podľa vaších zdrojov už na začiatku prelomená?

  Vopred vám ďakujem za odpoveď.

  „We’ve always been at war with Eastasia“

 • Davidés
  Posted 28. apríla 2020 12:50 0Likes

  Ja považujem za najväčších a najhodnovernejších historikov (čo sa týka holocaustu) samotné obete, ktoré tie hrôzy prežili na vlastnej koži a ani dnes sa o tom neboja a nehanbia rozprávať. Neviem, čo vás k tomu vedie, pán Magát, že sa tak silno snažíte prekrúcať dejiny a vyhľadávate na podporu svojich tvrdení tie materiály, z ktorých ste citovali v tomto blogu, ale určite to nie je žiadna láska k pravde. Chcete silou mocou dokázať, že Židom nebolo až tak veľmi ublížené, ako to je dnes všeobecne prezentované a uznávané. Prečo? No lebo očividne je vám filozofia anti-semitizmu a nemeckého nacionalizmu bližšia, než nejaké utrpenie Židov. Daný článok nevypovedá nič o vašej profesionalite alebo neprofesionalite iných (ktorých vy nazývate konkubíny), ale vypovedá o vašej morálke. O morálke človeka, ktorému je bližšia výpoveď Himmlera, ktorý verí viac Himmlerovi a iným nacistom, než slovenským, poľským, maďarským, židovským a iným preživším holocaustu.

  Pozrite sa – predým, než sa do mňa pustíte, vám poviem, že ja som prišiel na tento blog a sledujem relácie Kulturblogu preto, lebo sa mi páči ich filozofia a ich práca, ten konzervativizmus, ktorý sa vytráca zo slovenskej spoločnosti a nemyslím si, že sú fašisti. Takisto, čo sa týka ľudovej strany – je tam mnoho super ľudí, ktorí to myslia so Slovenskom dobre a majú super názory, a možno ich nabudúce aj budem voliť, každopádne tiež ich nepovažujem za fašistov ako to robí slovenský mainstream. Ale popieranie holocaustu a legitimizácia Slovenského štátu (1939 – 1945) je niečo, s čím nemôžem ani nebudem nikdy súhlasiť.

  Odporučil by som vám na záver film „Denial“, ktorý je o popieraní holocaustu, a americká (židovská) historička v ňom pred anglickým súdom jasne dokáže, že sa stal, ale vy určite poviete, že to je len vymyslená americká propaganda alebo niečo podobné, ako sa vám hodí, takže oporúčať vás na niečo, čo vyvracia vaše tvrdenia je ako hádzať hrach na stenu. Napriek tomu jedno video:

  https://www.youtube.com/watch?v=Q-_2hCzTE-Q

  (Tomáš Radil, 14-ročný v Osvienčime)

  • ANietzsche
   Posted 8. mája 2020 17:57 0Likes

   k tým vaším očitým svedctvám takže máme veriť co vypovedal napr.F.Muller že nacisti odrezavali židom kusy nôh ktoré potom hádzali do vedier a tie nohy sa vo vedrach este cukali a to až tak že vedrá poskakovali po miestnosti.
   Alebo výpoveď A.Friedmana ktorý svedčil že podľa farby plameňa vychadzajuceho z komína vedel určiť koho práve spaľovali..dokonca to upresnil že modrý plameň znamenal že upaľuju madarských židov, zelený poľských..etc
   alebo asi najlepšie svedectvo E.Wiesela ktorý videl striekať gejzír krvi zabitych židov, a ten gejzír striekal zo zeme niekoľko mesiacov

   a okrem toho na územiach ovládaných Nemeckom žilo menej ako 4 milióny židov takže Nemci tažko mohli splznovať a sáliť 6miliónov

 • petiar
  Posted 29. apríla 2020 14:21 0Likes

  „Tvrdenia autora blogu sú buď zmesou totálnych nezmyslov, alebo dávno vyvrátených tvrdení rôznych revizionistických historikov a popieračov holokaustu. Spôsob, akým s faktami narába, svedčí nielen o jeho nekompetentnosti priam vyrážajúcej dych, o neschopnosti analyticky a kriticky myslieť, pracovať s prameňmi a dostupnou literatúrou či o nedostatočnej kapacite pre vedeckú a objektívnu prácu, ale čo je oveľa horšie, svedčí i o jeho podlosti.“ (viac v článku https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-na-kulturblogu-klame-a-zavadza, ktorý písalu skutoční(!!!) historici)

 • HyperboreaN
  Posted 29. apríla 2020 18:28 0Likes

  „dávno vyvrátených tvrdení“ Viete, ono sa veľmi ľahko vyvracajú akékoľvek tvrdenia, keď vašemu oponentovi za každé tvrdenie odporujúce uzákonenej „pravde“ (je my zle od žalúdka len pri pomyslení na takúto ohavnosť) hrozí okrem trestu odňatia slobody totálna spoločenská lividácia.

  • petiar
   Posted 29. apríla 2020 23:45 0Likes

   Na jednej strane máte stovky svedectiev, dokumentov, dôkazov, tvrdení skutočných historikov a na druhej strane jeden bláznivý Irving, ktorého nechutná teória bola vyvrátená okamžite a bez problémov. Keď si niekto vyberie to druhé, tak sa prakticky spoločensky zlividuje sám.

   Je mi zle od žalúdka pri pomylsení na takú ohavnosť ako je popieranie holokaustu a pošliapavanie pamiatky miliónov obetí. To môže spraviť len veľmi hlúpy alebo veľmi podlý a zákerný človek. Pevne verím, že príslušné orgány zakročia a dotyčný skončí vo väzení (alebo na psychiatrii – oboje je adekvátne). Jasné, on a jemu podobní budú potom pravdepodobne vykrikovať niečo o slobode slova a „zatváraní za názor“, ale už bude len na spokojný úškrn. 😉

   • HyperboreaN
    Posted 30. apríla 2020 8:49 0Likes

    Zjavne ste nepochopili zmysel mojeho príspevku. Ale nemám Vám to za zlé, dnes je neschopnosť chápania široko rozšírený jav.

    Už Vám skúsim dať len jeden podnet k zamysleniu: Pred rokom 1989 bolo každému jasné, kto spáchal Katyňský masaker. Bolo to úplne priezračné, a keby niekto čo i len naznačil, že daný zločin nespáchalo gestapo a SS ale NKVD, bol by označený za hlúpeho, bol by zahrnutý nepriestrelnými argumentm a dosť možné (vlastne isté), že by si aj nejaký ten čas posedel vo vazení. A bol by tam aj ten spokojný úškrn 😉

 • Radoslav Hronco
  Posted 30. apríla 2020 13:06 0Likes

  Zravím Marián. Chcem sa vás opýtať. Už vám vyšla tá vaša kniha? Vopred ďakujem za odpoveď.

 • dannyKollar
  Posted 7. mája 2020 20:49 0Likes

  Vzdy ma bude fascinovat , ako anonymne krehke slniecka cakaju nejaku legitimizaciu svojich komentov, alebo kredibilitu svojej prace, ked pracuju bez mena, bez tvare.

  A vzdy ma bude fascinovat ta ARMADA, ktora sustavne roky utoci na Magata a bude skriekat, ze kazdy, kto ho neodsudi, sa ho automaticky zastava, ale napriek tomu an jeden jediny clovek nema guraz na to urobit s Magatom otvorenu, zivu, verejenu, necenzurovanu debatu.

  • petiar
   Posted 7. mája 2020 23:27 0Likes

   Krátka odpoveď: S náckami sa nediskutuje.
   Dlhá odpoveď: Dokazovať Magátovi že tie jeho výplody sú úbohé sračky je ako dokazovať človeku, ktorý si myslí, že ovláda aritmetiku (ale pritom je sprostý ako poleno), že 1 + 1 je 2. On bude kričať, že 1 + 1 je 3 a ja mu môžem poskytnúť aj desať dôkazov, že to tak nie je, ale to nepomôže, pretože on je taký sprostý, že nepochopí ani tie dôkazy a naďalej si bude kričať svoje a mňa obviní z toho, že som ovca a verím oficiálnej pravde, a tak ďalej. Preto je akákoľvek diskusia s ním strata času, volá sa to aj holubie šachy (vygúgli si). Ten človek patrí do basy a dúfam, že tam aj skončí. Náckovia síce potom budú vyplačkávať niečo o cenzúre a slobode slova, ale jebal ich pes. Oni sú presne tí, ktorí tú slobodu slova zneužívajú najviac.

   • ANietzsche
    Posted 8. mája 2020 18:28 0Likes

    s nackami sa nediskutuje..take typicke slnieckarsko antifacke, ako ked sa na stranke Mladi proti fasizmu opýtaš čo je fašizmus a proti čomu vlastne bojuju, odpovedia ti to iste, lebo nevedia čo je fašizmus bez toho aby si pozreli yarucene pravdive info na wiki,
    a tvoje druha odpoved ma asi taky isty vyznam…ved vyvrat jeho tvrdenia inymi podlozenzmi tvrdeniami…nemenia sa napr.pocty obeti tak ako to komu vyhovuje resp ked niekoho odhalia ze si vymysla?..na zaciatku bol M.Gilbert s tvrdenim ze nacisti vyvrazdili 23milionov zidov..tolko sice nebolo na celom svete ale kedže to bol svedok holohoaxu tak zrejme pravda, alebo kopa fotografii ktore sa casom ukazali ako sfalsovane,
    co sa tyka poctu obeti tak dokonca aj niektory zidovsky historici uznali ze 6mil je prehnane cislo

Leave a comment